Veselīgs uzturs - veselīgs iedzīvotājs

Pavasara pirmajās nedēļās tika uzsākts garšīgs pasākumus -lekcijas un meistarklases par veselīga uztura principiem, pulcējot dažāda vecuma un sociālo grupu iedzīvotājus.

 

Viens no būtiskākajiem faktoriem veselīga uztura paradumu veidošanā ir informācijas trūkums par to, kā būtu jāveido pareizi sabalansēts un veselīgs uzturs, kā arī stereotipi un mīti par veselīga uztura pagatavošanas sarežģītību, vienveidību, negaršīgumu, dārdzību.

 

Biedrības “Invalīdu brālība “NEMA”” telpās iedzīvotāji pagatavoja savu veselīgo maltīti, to nogaršojot un uzzināt ēdienu pagatavošanas paņēmienus. Kopā ar  IB “NEMA” vadītāju lekciju un meistarklases vadītāju Olgu Sipoviču dalībnieki gan teorētiski, gan praktiski skatīja jautājumus par veselīgu uzturu un veselīgu produktu iekļaušanu ikdienas maltītēs.

 

Pasākuma izdevumus sedz Dagdas novada pašvaldība no projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/020 pieejamajiem līdzekļiem.

 

Projekts „ Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/020) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.


Ligita Nagļa

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

29.03.2018.