Velobrauciens pa Dagdas novadu 2017

2017. gada 21. jūlijā 54 dalībnieki mina pedāļus velobraucienā “Velobrauciens pa Dagdas novadu 2017”, ko organizēja Dagdas novada pašvaldība sadarbībā ar Dagdas novada Tūrisma un informācijas centru, kā ar pasākuma izpildītājiem - jauniešu biedrību “Dagne”.


Katrs dalībnieks reģistrējoties saņēma dzeramo ūdeni, kā arī tiem , kuriem nebij nepieciešamais drošības ekipējums, saņēma atstarojošās vestes un velo ķiveres.

 

Velobrauciena  mērķis: veicināt veselīgu dzīvesveidu; popularizēt riteņbraukšanu kā vienu no aktīvās atpūtas veidiem Dagdas novadā; iesaistīt pasākumā dažāda vecuma dalībniekus; veicināt aktīva brīvā laika pavadīšanu bērnu un jauniešu vidū.

 

Šī gada velobrauciena maršruts  (Dagda  –   Ezernieki – Šķaune – Dagda) bija, aptuveni, 70 km garumā.

 

Liels paldies Landskornas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīvas priesterim Aivaram Kursītim par ziedotiem kartupeļiem zupas gatavošanai, Šķaunes TN vadītājam Jurijam Tomilinam par nakšņošanas nodrošinājumu velobrauciena dalībniekiem. LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Šķaunes jauniešu nodaļas vadītājai Sandrai Drozdovai un brīvprātīgājiem par viesmīlību un pusdienu organizēšanu, Haroldam Kavinskim un Andrim Belovam par atbalstu velobrauciena organizēšanā, Svariņu pagasta pārvaldes šoferim Aivaram Šļahotam par tehnisko palīdzību velobrauciena laikā.

 

Pasākums tiek īstenots  SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/020 ietvaros, līgums Nr.9.2.4.2/16/I/020.

 

Ligita Nagļa

Dagdas novada pašvaldības

Attīstības un plānošanas

nodaļas vadītāja

02.08.2017.