Veiksmīgi turpinās projekta ieviešana

No 2017. – 2020. gadam Dagdas novada pašvaldībā ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu tiek organizēts projekts ““Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/020”.

No 2017. Gada  līdz 2020. gada pirmajam ceturksnim Dagdas novada iedzīvotājiem bez maksas pieejami pasākumi un nodarbības, lai nodrošinātu dažādu mērķa grupu dzīves kvalitātes uzlabošanos un uzlabotu veselības pakalpojumu pieejamību.

Projektā tiek organizēti dažāda veida veselības veicināšanas pasākumi, kuri pieejami viesiem novada iedzīvotājiem, gan pilsētā , gan pagastos. Plānotie pasākumi pieejami visām iedzīvotāju grupām.

Projekta ietvaros 2019. gadā no jūlija līdz decembrim norisinājās:

 • Deju terapija jauniešiem 17-23 gadi;
 • vispārattīstošās fiziskās aktivitātes jauniešiem Dagdā
 • vingrošanas nodarbības sievietēm Dagdā;
 • vispārattīstošās fiziskās aktivitātes bērniem  Dagdā 5-7 gadi;
 • vispārattīstošās fiziskās aktivitātes bērniem  Andrupenē 11-14 gadi;
 • vispārattīstošās fiziskās aktivitātes bērniem  Ezerniekos līdz 14 gadiem;
 • veselīgā uztura tūre- skolēni, 4 klases-Pasākums 1.-4.klases skolēniem un pavadošām personām;
 • Izbraukuma veselības diena (Garīgās un fiziskās veselības diena ) "HARMONY OF SOUL" pieaugušajiem;
 • Vingrošanas nodarbības sievietēm Svariņos;
 • vispārattīstošās fiziskās aktivitātes bērniem Šķaunē;
 • veselības telts jauniešu centrā par sirds un asinsvadu slimību profilaksi 23.10.2019.

Sākotnējais projekta īstenošanas termiņš projekta iesniegumā tika plānots 31.12.2019., tomēr, veicot projekta līguma grozījumus un saskaņojot tos ar sadarbības iestādi – Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA), projekta līguma termiņš tiek pagarināts līdz 2020.gada 26.martam.

Paldies iedzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistās veselības veicināšanas pasākumos! Informējam, ka visas projekta ietvaros organizētās aktivitātes, lekcijas un nodarbības ir bezmaksas.

Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem” ietvaros. Projekts turpināsies arī 2020. gadā, par turpmākajām projekta aktivitātēm informācija sekos.

23.12.2019.