Starpnovadu radošo darbu konkurss "Manas ģimenes lieliskā recepte" noslēdzies

Latgales reģionā dzīvojošie skolēni un viņu ģimenes pārsvarā dārzeņus un augļus izaudzē savos piemājas dārzos. Taču dažreiz nākas apmeklēt arī tirgu Dagdā, Krāslavā, Daugavpilī, Preiļos, Ludzā vai citās Latvijas un Latgales pilsētās un iegādāties tos pārtikas produktus, kas varbūt neaug ģimenes piemājas dārziņā. Kāda tik augļu un dārzeņu dažādība tirgū ir skatāma?

Konkursa tēma: manas ģimenes kāda garda un veselīga ēdiena recepte, ko var pagatavot no tirgū vai ģimenes piemājas dārziņā izaudzētajiem produktiem.

Konkursa mērķis bija saistošā un interaktīvā veidā popularizēt Latvijas ģimeņu veselīgas pārtikas iegādes paradumus un ēdienu gatavošanas tradīcijas kā nozīmīgu ģimenes pamatvērtību. Skolēni uzzīmēja no sava piemājas dārza iegūto ražu vai nopirkto veikalā un uzrakstīja savas ģimenes kāda garda un veselīga ēdiena recepti, ko var pagatavot no tirgū vai ģimenes piemājas dārziņā izaudzētajiem produktiem. Kāda recepšu bagātība ! Kāda fantāzija skolēniem un viņu palīgiem vecākiem! Visus zīmējumus un receptes varēs skatīt apkopotā elektroniskā krājumā Dagdas novada pašvaldības mājaslapā: www.dagda.lv/izglitiba/konkursi.

 Skolēnu iesniegtie darbi tiks apkopoti vienā lielā grāmatā, kas būs pieejama visiem interesentiem taustāmā veidā Dagdas novada bibliotēkas bērnu nodaļā. Skolēnu uzvarētāju darbi būs skatāmi izstādē veikalā ’’TOP’’, kā arī tiks izvietoti īpašā stendā Dagdas VSPC’’Dagda’’.

Konkursa žūrija Diāna Kiseļova, Inga Romule, Mairita Konošonoka darbus vērtēja divās vecuma grupās: sākumskolas vecuma grupa (l.-4. klase) un pamatskolas vecuma grupa (5.-9. klase).

 Uzvarētāji 1.-4.klašu grupā: Līvija Iļjina Daugavpils Krievu vidusskola – licejs 1.vieta, Jānis Molakovs Ludzas pilsētas ģimnāzija 2.vieta, Daniils Ivanovs Daugavpils 15.vidusskola, 2.vieta, Maksims Stepiņš Dagdas vidusskola 3.vieta, Kristiāns Kīsis Daugavpils Saskaņas pamatskola 3.vieta, Aleksandrovas internātpamatskola (kolektīvais darbs).

Uzvarētāji 5.-8.klašu grupā: Māra Kancāne Maltas vidusskola 1.vieta, Viola Ivanova Ludzas 2.vidusskola 2.vieta, Kristīna Kuzmina Dagdas vsk. 2.vidusskola, Valērija Jonina Robežnieku pamatskola 3.vieta, Arvīds Petrovs Ludzas 2.vidusskola 3.vieta.

Aktīvākās klases: Ludzas pilsētas ģimnāzijas 2a klase (18 darbi) un Dagdas vidusskolas 8 b klase(15 darbi), Varavīksnes vidusskolas 4b.klase ( 10 darbi) saņem specbalvas. Žūrijas simpātiju balvu saņem Dagdas vidusskolas skolēns Edgars Mačukāns.

Veicināšanas balviņas un Atzinības saņems: Daugavpils 15.vidusskolā: Polina Paure, Alisa Pančenko; Simona Mikaskina no Ciblas vsk., Andrupenes pamatskolā: Snežana Fedotova, Jūlija Beinaroviča, Karīna Šalajeva, Liza Beinaroviča, Katrīna Šumska, Vineta Tukiša, Daugavpils Vienības pamatskolā: Sabīne Ločmele, Veronika Olleksinera, Reimss Lūkass Davidčuks, Lāsma Muška, Iļja Timofejevs, Žans Artamonovs, Ņikita Pirogs, Ērika Streļcova, Anžela Čubreviča, Liāna Nagļa no Ludzas 2.vidusskolas, Pāvels Semjonovs, Valērija Savko, Daniels Bogatirjovs, Darja Belousova, Sofija Nazarova no Daugavpils 11.pamatskolas, Milana Ovčinikova no Audriņu pamatskolas, Melanija Citinuka, Natālija Pavloviča, Daniela Katrīna Miņenkova, Nikola Kursīte Daugavpils Krievu vidusskola - licejs, Ludzas pilsētas ģimnāzija: Katrīna Kalvāne, Maksims Iščenko, Nauris Daliba, Nils Patenko, Tina Birnika, Sandra Gailiša, Raimonds Ruško, Edvards Vengra, Liāna Volkova, Vadims Tarasovs, Igors Markovs, Rihards Kaziniks, Austris Narnickis, Linards Losāns, Alīna Puzinkina, Daniela Štokmane, Jānis Malakovs, Marika Audijāne, Amanda Leščinka, Milana Duncāne, Madara Narnicka, Ksenija Jekimenko ,Darja Kutkovska, Krāslavas Varavīksnes vidusskolā: Aleksa Pinka, Alekss Pinka, Valērija Burceva, Maksims Ozerskis, Santa Juzefovska, Darja Kancevica, Karina Liņķe, Viktorija Jurčenoka, Valerija Aļekperova, Vitalīna Žoidika, Arnis Šidlovskis, Daniils Pantelejenko, Ksenija Andžāne, Dagdas vidusskolā: Maksims Barkars, Jānis Kavuns, Anastasija Maļuhina, Armands Kravalis, Renārs Markovs, Artjoms Smirnovs, Megija Katrīna Magone, Oksana Kamkina, Diāna Kamkina, Laura Skorodihina, Agnese Titova, Diāna Gerasimova no Šķaunes psk., Liāna Trizna, Solvita Saratova, Violeta Gorina no Aleksandrovas internātpamatskolas, Dana Krauliša, Katrīna Maļuhina, Edgars Mačukāns, Einārs Vandišs, Diāna Stikute, Milana Poļaka, Vitālijs Burcevs, Nastja Pizāne, Artjoms Murāns, Anastasija Smirnova, Agnese Titova, Laura Skorodihina no Dagdas vidusskolas, Dagnija Neikšāne, Anita Krista Mileika, Marija Ratinska no Asūnes sākumskolas. Kuplā skaitā bija pārstāvēta Dagdas vidusskolas 7a klase, 9a klase, 9b klase, 8 a un 6 a klases.

Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 2019. gada 18.maijā 6.Starptautiskajā bērnu un jauniešu dziesmu un deju, modes teātra festivālā 2019.gada 18.maijā, kas notiks Dagdā, pilsētas parka estrādē plkst.13.00

Konkursa izdevumus, saistītus ar apbalvošanu, sedz Dagdas novada pašvaldība un SAM 9.2.4.2 Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/020 ietvaros, līgums Nr.9.2.4.2/16/I/020.

 

Konkursa organizatoru vārdā - Dagdas novada IKSN vadītāja Marija Micķeviča