Projekta nodarbības baseinā

Peldēšana ir viens no skaistākajiem sporta veidiem, kurš ļoti labi ietekmē visu mūsu organismu. Peldēšana uzlabo asinsriti, stimulē sirds darbību, nostiprina elpošanas sistēmu, kaulu audus, mugurkaulu, formē stāju, uzlabo mūsu pašsajūtu.

 

Dagdas vidusskolas 3. a klases 26 skolēniem, sadarbībā ar “Daugavpils Olimpisko centru”  un Dagdas novada pašvaldības projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/020, finansiālo atbalstu, bija lieliska iespēja apgūt sporta peldēšanas veidu elementus. Zinošu un prasmīgu treneru Leontīna Udova un Valērija Ustinova vadītajās nodarbībās septembrī, oktobrī un novembrī izglītojamie ir apguvuši:

 • pamata elpošanas tehniku;
 • saglabāt ķermeņa līdzsvaru kustībā uz priekšu;
 • gulēšana uz ūdens virsmas uz krūtīm, muguras;
 • slīdējumi pa ūdens virsmu;
 • izpildīt vingrinājumu “pludiņš”;
 • pēc dziļas ieelpas apgulties uz ūdens virsmas (“zvaigznīte” uz krūtīm un uz muguras);
 • slīdējumu uz vēdera vai muguras, rokas taisnas, piespiestas pie galvas;
 • izpildīt slīdējumu uz vēdera vai uz muguras pēc atgrūdiena no baseina sienas;
 • maksimālā attāluma nopeldēšana ar elpošanas aizturi;
 • peldējumu kraulā, bez roku izcelšanas no ūdens (“suniski”);
 • peldējumu kraulā uz krūtīm un muguras tikai ar kājām, rokas uz dēlīša;
 • peldējumu kraulā uz krūtīm, uz muguras ar roku izcelšanu no ūdens;
 • peldēšanu  ar ieelpu pēc katra īriena;
 • lēcienus no baseina malas.

 

Peldēšanas nodarbības ilgums bija 45 minūtes. Tā bija mācību stunda, kuras laikā bērniem bija jābūt uzmanīgiem un disciplinētiem. Peldēšanas pamatelementu apgūšanas nodarbības notika pārsvarā mazajā baseinā (12mx6mx0,95cm). Savas peldētprasmes izglītojamie varēja pilnveidot arī lielajā baseinā (25mx16,6mx1,30m-2,00m). Pēdējā nodarbībā visi skolēni veiksmīgi nokārtoja ieskaiti peldēšanā.

 

Ar lielu nepacietību bērni gaidīja piektdienu, kad brauks uz nodarbību baseinā.  Katra brauciena laikā skolēni apguva arī  jaunas socializēšanās prasmes: komunicēšana ar klases biedriem, pieklājība, uzvedība transportā, iecietība vienam pret otru, pašapkalpošanās prasmes, laika plānošana, pašdisciplīna. Pozitīvas pārmaiņas ir acīmredzamas.

 

Jauna  pieredze bija arī 3. a klases vecākiem: prieks par bērna sasniegumiem, atbalsts un sapratne, prasme komunicēt un sadarboties ar citu bērnu vecākiem, klases audzinātāju un sporta skolotāju.

 

Dagdas vidusskolas 3. a klases  skolēni un viņu vecāki  ir pateicīgi “Daugavpils Olimpiskā centra” treneriem  Leontīnam un Valērijam, sporta skolotājam Haroldam Kavinskim, klases audzinātājai Aijai Utkinai,  projekta koordinatorei Ligitai Nagļai, Dagdas novada pašvaldībai un Dagdas IKSN.

 

Paldies skolēnu autobusa šoferim Jurijam Čerņicovam, kā arī  šoferim Aldim Gražulim.

 

Paldies Daugavpils Olimpiskā centra vadībai, Baibai Mukānei (klientu apkalpošanas struktūrvienības vadītājai), centra apkalpojošajam personālam par atsaucību, izpalīdzību un sirsnību.

 

Ceram uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!

 

Informāciju apkopoja:

Aija Utkina

3. a klases audzinātāja

 

Projekts „ Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/020) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.


14.12.2017.