Noslēgusies trešā vasaras nometne ar devīzi “Veselīgs dzīvesveids – izpratne un atbildība”

Dagdas novada pašvaldībai šī gada vasara aizvadīta ar aizraujošām un aktīvām nometnēm.

 

Triju nometņu mērķis bija popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū, attīstīt un uzlabot fizisko sagatavotību, pilnveidot vai radīt priekšstatu par dažādiem sporta veidiem, spēlēm un fiziskajiem vingrinājumiem, sniegt zināšanas par atkarību mazinošām tēmām.

 

Katrā nometnē bija gan pedagogu, gan organizatoru, gan dalībnieku liela atdeve, kas kārtējo reizi parādīja, cik mēs katrs esam bagāti caur to, ko dodam…  Par sajūtu pieredzi vārdi klusē. Iepriekšējo nometņu dalībnieki zina, ko var pieredzēt mūsu nometnēs.

 

No 2017. gada 1. līdz 14. augustam Dagdas JIC “Parka rozēs” norisinājās 3. veselīga dzīvesveida veicināšanas nometne, kurā pulcējās 25 dalībnieki.

 

Nometnes laikā jaunieši, strādājot kopā ar pedagogiem Mairitu Konošonoku, Valēriju Nagļu un Haroldu Kavinski, izzināja savu unikalitāti, apzinājās savas stiprās puses. Strādājot grupās, mācījās savstarpēji sadarboties, risināt konfliktus.

 

Divu nedēļu garumā ikviens varēja izmēģināt dažādas fiziskās aktivitātes. Dalībnieki apguva veselības apļus, spēles brīvā dabā, prāta vingrināšanu, ar aizrautību spēlēja dažādas sporta spēles, peldēja, nūjoja, darbojās radošajās darbnīcās un viktorīnās, apmeklēja Daugavpils šķēršļu parku “Tarzāns”.

 

Liels paldies visiem pedagogiem, dalībniekiem un visiem organizācijas jautājumos iesaistītajiem (īpašs paldies skolu pavārēm, kuras gatavoja garšīgas un veselīgas pusdienas, JIC “Parka rozes” darbiniekiem par uzņemšanu un viesmīlību)!


Pasākums tika īstenots SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/020 ietvaros, līgums Nr.9.2.4.2/16/I/020.

 

Ligita Nagļa

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

18.08.2017.