Intervija Latvijas Radio4 Projekta aktivitāšu ieviešana BRĪVĀ DABĀ

 Latvijas Radio 4 Latgales studijas raidījumu cikls par “Sportisku un veselīgu dzīvesveidu ierobežojumu laikā” Dagdas novadā.

https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/latgale/jitelnici-dagdi-zanjatija-sportom-na-ulice-pozvoljayut-ne-chuvst.a141782/

 

Projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/020 ietvaros, līgums Nr.9.2.4.2/16/I/020 norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.


Projekta vadītāja:

Ligita Nagļa

20.03.2021