Dodam startu veselību veicinošo vingrošanas nodarbību aktivitātēm BRĪVĀ DABĀ!

Pirmās nodarbības sākot ar marta mēnesi ( nodarbību grafiks tiks publicēts www.dagda.lv ).

Laika posmā no 2021.gada marta tiks organizētas:

·         VINGROŠANAS NODARBĪBAS SIEVIETĒM DAGDĀ (BRĪVĀ DABĀ!)
·         VINGROŠANAS NODARBĪBAS BĒRNIEM (5-7 GADI) DAGDĀ (BRĪVĀ DABĀ!)
·         VINGROŠANAS NODARBĪBAS SIEVIETĒM SVARIŅOS (BRĪVĀ DABĀ)!
·         VISPĀRATTĪSTOŠĀS NODARBĪBAS JAUNIEŠIEM ANDRUPENĒ (BRĪVĀ DABĀ)!
·         VISPĀRATTĪSTOŠĀS NODARBĪBAS JAUNIEŠIEM EZERNIEKOS (BRĪVĀ DABĀ)!
·         FUTBOLA NODARBĪBAS JAUNIEŠIEM DAGDĀ (BRĪVĀ DABĀ)!

Lai nodrošinātu precizitāti darbā ar treniņu apmeklētājiem un ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus, vietu skaits nodarbībās ir ierobežots, tāpēc nepieciešama obligāta iepriekšēja pierakstīšanās.

Ja nodarbību apmeklētājs pēkšņi saslimst, par to būs jāinformē treneri.

Atgādinām, ka, apmeklējot nodarbības, obligāti jāievēro zemāk esošie noteikumi:

Ø Neapmeklē nodarbības, ja parādījušās elpceļu infekcijas pazīmes!!!

Ø Ievēro 2 m distanci no citiem nodarbību apmeklētājiem!!!

Ø Ierašanās uz nodarbību tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās!!!

Ø Jāizvairās no drūzmēšanās, ierodoties un pametot nodarbību!!!

Ø Nodarbības apmeklēt nevar, ja uz personu attiecas pašizolācijas, izolācijas vai karantīnas nosacījumi!!!

Ø Izvērtē savu veselības stāvokli, pirms apmeklē nodarbību!!!

Ø Nodarbību vadītājs ir tiesīgs atteikt nodarbību personai, kas nav ievērojusi noteikumus!!!

Projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/020 ietvaros, līgums Nr.9.2.4.2/16/I/020 norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 

Projekta vadītāja:

Ligita Nagļa


05.03.2021