Dagdas novada pašvaldībā turpinās “Veselības” projekta īstenošana

 

Dagdas novada pašvaldība no 2017.gada marta līdz 2019.gada decembrim turpina īstenot projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/020 „„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā”, kura galvenais mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem novada iedzīvotājiem, īstenojot vietējā mēroga pasākumus sociālās atstumtības un nabadzības  riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.

Projekta mērķa grupa ir visi novada iedzīvotāji, jo īpaši trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem un bērni.

Projekta ietvaros ir organizētas bezmaksas lekcijas par atkarību profilaksi, par garīgās veselības veicināšanu, lekcijas atbilstoši tematiskajām veselības dienām pasaulē un lekcijas par seksuālo un reproduktīvo veselību. Tiek organizētas dažādas fizisko aktivitāšu nodarbības, piemērām, nūjošana, veselību veicinoša vingrošana un peldēšana, futbols, volejbols utmld. Katru gadu tiek īstenotas nometnes.

Šogad vēl paredzētas šādas aktivitātes:

  • vingrošanas nodarbības Dagdas novadā gan bērniem/jauniešiem, gan pieaugušiem,
  • veselīga uztura lietošanas nodarbības,
  • u.c.

Lai iegūtu informāciju par plānotajiem pasākumiem to norises vietām un laikiem lūdzam sekot pasākumu plānam Dagdas novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.dagda.lv

Aicinām piedalīties ikvienu!

 

04.02.2019.