Dagdas novada pašvaldība aicina vecākus pieteikt bērnus dalībai dienas nometnē “Dažādas fiziskās aktivitātes ikdienas ritmā”

Nometnes norises vieta:

Dagdas vidusskolas sporta laukums ( Mičurina iela 3a, Dagda)

Nometnes mērķauditorija:

Bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 14 gadiem.

Dalībnieku skaits –  līdz 40

Nometnes norises laiks:

8 dienu dienas nometne

18.08.2020.-25.08.2020.

No plkst. 9:00 līdz plkst. 14:00

Nometnes mērķis:

1.         Popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū, attīstīt patstāvību un pārliecību par savām spējām, uzlabot fizisko sagatavotību, pilnveidot un radīt priekšstatu par dažādiem sporta veidiem, spēlēm, rotaļām un fiziskajiem vingrinājumiem

2.         Vienas nometnes laikā jārealizē aktivitātes: dažādu fizisko aktivitāšu veidu apguve (volejbols, florbols, futbols, tautas bumba, vingrošana u.c. aktivitātes).

Dalībnieku ieguvumi:

 • jauni draugi un pozitīvas emocijas;
 • unikāli un neaizmirstami piedzīvojumi;
 • jaunas zināšanas un prasmes;
 • sevis un sev apkārt notiekošā izzināšana un labāka izpratne;
 • prasme sadarboties, atbalstīt un cienīt vienam otru;
 • radošuma un izdomas attīstīšana;
 • tolerances un komunikācijas prasmju pilnveide;
 • sportiskās formas uzlabošana;
 • aktivitātes un nodarbības svaigā gaisā.

Pieteikšanās: Lai pieteiktos bērnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem līdz 09.augustam (ieskaitot)  ir jāaizpilda pieteikuma anketa ŠEIT.

Pieteikšanās kārtība:

 • jāaizpilda dalībnieka anketa – pieteikums, (kamēr šis googldokuments ir atvērts pieteikumiem) un jānospiež "sūtīt"
 • jāiepazīstas ar piesardzības pasākumi nometņu dalībniekiem un organizētājiem - speciālais COVID-19 sanitārais protokols(  www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/4108-vadlinijas-bernu-nometnu-organizesanai  un anketā atzīmējat ķeksīti, ka esat iepazinušies!
 • Lai izdodas!

Sakarā ar to, ka vietu skaits ir ierobežots, bērnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem 12.08.2020 tiks paziņoti rezultāti par iekļaušanu nometnes dalībnieku sastāvā: pamatsastāvā vai rezerves sastāvā.

Dalībnieki, kas būs reģistrējušies virs 40 personu skaita, tiks iekļauti rezerves sastāvā un iespēja piedalīties nometnē būs tikai tad, ja kāds dalībnieks no pamatsastāva atteiksies vai kādu iemeslu dēļ nevarēs piedalīties nometnē.

Dalībnieku skaits nometnē:

Nometnē 40 bērni ( 2 grupas, katrā pa 20 bērniem):

1.         Grupa -7 līdz 9 gadiem ( 20 bērni)

2.         Grupa- 10 līdz 14 gadiem ( 20 bērni)

Būtiskākās izmaiņas, kas attiecas uz vecākiem:

1) ģimenes ārsta izziņas "derīguma termiņš" - 7 dienas , t.i. - pie ģimenes ārsta pēc izziņas jādodas ne agrāk, kā iepriekšējā nedēļā pirms nometnes.

Izziņā jābūt ierakstam, ka bērnam nav elpceļu infekcijas pazīmes un nav bijis kontakts ar COVID-19 slimniekiem vai to kontaktpersonām, kurām jāievēro karantīna.

2) Ja, ierodoties bērnam būs paaugstināta temperatūra, klepus, iesnas vai kakla sāpes, bērns nometnē NETIKS UZŅEMTS!

Ja nometnes laikā bērnam tiks konstatētas akūtas elpceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, elpošanas traucējumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra), bērns tiks nekavējoties izolēts atsevišķā telpā, un vecākiem būs jāierodas pēc bērna. Atgriezties nometnē varēs tikai ar jaunu ārsta izziņu, kas apliecina, ka bērna veselības stāvoklis atļauj piedalīties nometnē.

Vecākam ir jānodrošina (ierakstot anketā un ārsta zīmē) nometnes rīkotāju ar sekojošu informāciju: PEDIKULOZES (utis) NAV, POTĒŠANĀS ATBILSTOŠI VECUMAM, KONTAKTS AR INFEKCIJAS SLIMĪBĀM NAV, “PRAKTISKI VESELS un drīkst apmeklēt nometni”, informācija par ALERĢIJĀM un HRONISKĀM saslimšanām. COVID19 saslimšanas pazīmju nav!

Papildus info:  e-mail: ligita.nagla@dagda.lv   

Nometnes vadītāja – Vija Nipere , t: 29477686

Personas datu apstrādes atsauce:

Piesakoties, Jūs piekrītat, ka pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un/vai filmēšana projekta rezultātu publicitātes nodrošināšanai.

Piesakoties, Jūs atļaujat Dagdas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr.90000041224, juridiskā adrese: Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674, apstrādāt bērna personas datus (t.sk. sensitīvus personas datus). Personas datu apstrādes mērķis – ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/020 īstenošana.

Nometni organizē Dagdas novada pašvaldība projekta SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/020 ietvaros, līgums Nr.9.2.4.2/16/I/020 ietvaros.

 

03.08.2020.