Dagdas novada bērnu un jauniešu sporta spēles “Olimpiskā diena 2017”

Ar prieku sirdīs, ar smaidu sejās, ar lielu vēlmi uzvarēt, 22.septembrī, Dagdas vidusskolas stadionā pulcējās 150 dalībnieki no visām novada skolām uz Dagdas novada bērnu un jauniešu sporta spēlēm “Olimpiskā diena 2017”.


Pasākuma mērķis bija veicināt aktīvu dzīvesveidu jauniešu vidū, popularizēt sporta spēļu un stafešu izmantošanu kā aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēju, aicināt bērnus un jauniešus izzināt veselīga dzīvesveida principus, noskaidrot sportiskāko 22.septembra komandu kā arī popularizētas Olimpiskās vērtības – draudzību, cieņu un izcilību. Šī gada - “Vingro svaigā gaisā!”.

 

 Dagdas novada bērnu un jauniešu sporta spēlēs “Olimpiskā diena 2017 sākās ar Olimpisko rīta vingrošanu, kā mērķis bija pamodināt dalībniekus un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā svarīgu ikdienas sastāvdaļu.

 

Pēc kopīgas vingrošanas sekoja stafešu skrējiens, kurā piedalījās vislielākais komandu skaits. Komanda sastāvēja no 2 zēniem un 2 meitenēm, katram dalībniekam bija jāveic viens aplis pa stadionu. 4.–5. klašu grupā pirmo vietu ieguva Dagdas vsk. 1.komanda, otro vietu ieguva Ezernieku vidusskola, bet trešo Dagdas vsk. 2.komanda. 6.–7. klašu grupā pirmo vietu ieguva Dagdas vsk. 1. komanda, otro vietu Dagdas vsk. 2. komanda, trešo vietu - Asūnes pamatskola. 8.–9. klašu grupā par uzvarētājiem kļuva Dagdas vsk. 1. komanda, otro vietu ieguva Andzeļu pamatskola, bet trešo vietu ieguva Dagdas vsk. 2. komanda. 10.–12. klašu grupā pirmo vietu ieguva Ezernieku vidusskola, otro vietu - Dagdas vsk. 1. komanda, trešo vietu - Dagdas vsk. 2. komanda.

 

Skautbola sacensībās 4.–6. klašu grupā zēni un meitenes sacentās atsevišķi. Zēnu konkurencē pirmo vietu ieguva Dagdas vidusskola, otro vietu Šķaunes pamatskola, trešo vietu - Andrupenes pamatskola. Meiteņu konkurencē par uzvarētājām kļuva Dagdas vidusskola, otrajā vietā palika Ezernieku vidusskola, trešo vietu ieguva Šķaunes pamatskola.

 

Futbola sacensībās 7.–9. klašu grupā arī meitenes un zēni sacentās atsevišķi. Par uzvarētājiem zēnu konkurencē kļuva Dagdas vsk. 2. komanda, otrajā vietā palika Andzeļu pamatskola, trešajā vietā palika Ezernieku vidusskola. Meiteņu konkurencē pirmo vietu ieguva Ezernieku vidusskola, otro vietu ieguva Dagdas vsk. 2. komanda, trešo vietu ieguva Dagdas vsk. 1. komanda.

 

10.–12. klašu grupā zēni sacentās futbola sacensībās, bet meitenes tautas bumbas sacensībās. Par uzvarētājiem futbolā kļuva Dagdas vsk. 1. komanda, otro vietu ieguva Ezernieku vidusskola, bet trešajā vietā palika Dagdas vsk. 2. komanda. Tautas bumbas sacensībās pirmo vietu ieguva Ezernieku vidusskola, otro vietu ieguva Dagdas vsk. 1. komanda, trešo vietu ieguva Dagdas vsk. 2. komanda.

 

Skolēni sacentās arī individuālajās disciplīnās – šautriņu mešanā, basketbola metienos grozā un florbola metienos pa vārtiem.

 

Pamatskolu kopvērtējumā uzvarēja Dagdas vidusskola, bet vidusskolu kopvērtējumā uzvarēja Ezernieku vidusskola. Galveno trofeju ieguva Ezernieku vidusskola.

 

Paldies par atbalstu un palīdzību Lilijai Novickai, Vijai Nipere, un Marijai Micķevičai.

 

Sacensības organizē Dagdas novada pašvaldība sadarbībā ar Dagdas vidusskolu.

 

Sacensību izdevumus, saistītus ar apbalvošanu sedz  Dagdas novada pašvaldība un SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/020 ietvaros, līgums Nr.9.2.4.2/16/I/020.

 

Atbildīgā persona par pasākuma norisi:

Harolds Kavinskis

Dagdas novada sporta skolotāju MA vadītājs

29.09.2017.