Bezmaksas nometne bērniem

Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/020 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā” ietvaros tiek organizēta nometne Jaunieši un bērni vecumā no 7-17 gadiem ( līdz 40 bērniem)

Nometnes mērķis: Popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū, attīstīt un uzlabot fizisko sagatavotību, pilnveidot vai radīt priekšstatu par dažādiem sporta veidiem, spēlēm un fiziskajiem vingrinājumiem, sniegt zināšanas par atkarību mazinošām tēmām.

Nometnes misija: Veselīgs dzīvesveids ir pamats labai pašsajūtai un sasniegumiem mācībās un sportā. Tas nodrošina pilnvērtīgu organisma attīstību un labu izskatu, dod vairāk enerģijas un pasargā no slimībām.

Nometnes vieta: Dagdas novada administratīvā teritorija - Dagdas vidusskolas sporta zāle/ sporta laukums, JIC “Parka rozes”.

Nometnes laiks: 03.06.2019.-07.06.2019. ( darba dienās) / 5 dienu dienas nometne no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00.Nometnes īstenotājs: Biedrība Kjokušinkai karatē “Bushido” centrs

Nometnes veids: Slēgta nometne

Nometnes vecums: Jaunieši un bērni vecumā no 7-17 gadiem ( līdz 40 bērniem)

Pieteikšanās no 20.05.2019 līdz 27.05.2019 pie nometnes vadītājas Vijas Niperes

e-pastu: vija.nipere@dagda.lv

Pieteikumā jānorāda:

  • Bērna vārds, uzvārds
  • Bērna personas kods
  • Bērna deklarētā dzīvesvietas adrese
  • Vecāka (likumiskā pārstāvja) vārds, uzvārds
  • Vecāka (likumiskā pārstāvja) kontaktdati (tālruņa numurs; e-pasts)

Dagdas novada pašvaldība pasākuma Veselīga dzīvesveida veicināšanas nometne“ VESELS KUSTĪBĀ”īstenošanas laikā iegūto personas datu apstrādi veiks tikai nometnes norises nodrošināšanai. Iegūtie personas dati tiks nodoti nometnes īstenotājam nometnes dokumentācijas sagatavošanai.

Nosūtot pieteikumu, bērna dalībai nometnē vecāks (bērna likumiskais pārstāvis) piekrīt personas datu apstrādei

 

 13.05.2019.