Bezmaksas futbola nodarbības bērniem/jauniešiem vecuma posmā no 10 līdz 16 gadiem

 

Dagdas novada pašvaldība organizē bezmaksas futbola nodarbības Dagdā bērniem un jauniešiem vecuma posmā no 10 līdz 16 gadiem.

 

Pieteikšanās nodarbību apmeklējumam līdz 8. maijam, zvanot Ligitai Nagļai – 29366163 vai arī rakstot uz e - pastu ligita.nagla@dagda.lv . Vietu skaits ierobežots.

 

Nodarbību laiks tiks precizēts maija sākumā. Nodarbības ilgums – 45 minūtes.

Nodarbību apmeklējumi plānoti no maija līdz oktobrim.

 

Futbola nodarbības un inventāra izdevumus segs Dagdas novada pašvaldība no projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā” pieejamajiem līdzekļiem.

 

Projekts „ Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/020) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.


24.04.2017.