Atceltas paredzētās vingrošanas nodarbības

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, visu vingrošanu grupu nodarbības tiek atceltas. Pašvaldība centīsies rast iespēju un atceltās nodarbības nodrošināt 2021.gada ietvaros.

Aicinām sekot līdzi epidemioloģiskajai situācijai un jaunākajai informācijai par nodarbību norisi.

Projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/020 ietvaros, līgums Nr.9.2.4.2/16/I/020 norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 

Projekta vadītāja:

Ligita Nagļa

 

20.10.2020