Mācībām pieaugušajiem otrajā kārtā pieteikušies vairāk nekā 7000 dalībnieku

Otrajā pieteikšanās kārtā ES fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" saņemti 7565 pieteikumi mācībām 63 izglītības iestādēs visā Latvijā. 5% interesentu iesnieguši pieteikumus vairākās izglītības programmās, tāpēc otrajā kārtā kopā mācībām pieteikušies 7208 iedzīvotāji, kas ir par 23% vairāk nekā pirmajā kārtā pērn rudenī.  

Populārākās nozares – transports un loģistika, elektronika un IKT

Pieteikšanās mācībām notika 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs, un pārliecinoši visvairāk pieteikumu saņemts transporta un loģistikas nozarē (2197), kā arī elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē (1605), kurās kopā reģistrēti gandrīz 50% visu mācību pieteikumu.

 

Tāpat kā pirmajā kārtā, arī šoreiz starp izvēlēto mācību programmu veidiem vispopulārākās ir neformālās izglītības programmas, kuru garums nepārsniedz 159 stundas un līdzmaksājums - ne vairāk kā 36 eiro. Tajās saņemti 75% visu mācību pieteikumu. Ceturtā daļa pieteikumu ir profesionālās pilnveides vai profesionālās tālākizglītības programmās. 

Populārāko izglītības programmu vidū pirmajā vietā pārliecinoši ierindojas transporta un loģistikas nozarē piedāvātā mācību programma “C kategorijas autovadītāju apmācība”, otrajā vietā – IKT nozares programma “Datu analīze un pārskatu sagatavošana”, savukārt trešajā – tajā pašā nozarē piedāvātā programma “Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība”.

 

Jāgaida mācību apstiprinājums

Pirms mācību grupu komplektēšanas un uzsākšanas, kas paredzētas šī gada jūnijā, Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzē un valsts reģistros tiek pārbaudīta interesentu atbilstība uzņemšanas noteikumiem - vecums un nodarbinātības statuss uz pieteikuma iesniegšanas brīdi, kā arī atbilstība prioritārās mērķauditorijas nosacījumiem, kas tiks ņemta vērā, ja uz kādu no izglītības programmām pieprasījums pārsniegs piedāvājumu. Iedzīvotājiem tā bija jānorāda savā mācību pieteikumā.

Iedzīvotāji, kuri iesnieguši kaut vienu mācību pieteikumu, līdz maija beigām no izraudzītās izglītības iestādes vēl saņems mācību pieteikuma apstiprinājumu, lai jūnija sākumā varētu doties slēgt mācību līgumu, veikt līdzmaksājumu un vasarā uzsākt mācības.

Vēršam uzmanību, ka izglītības programmās, kurās nebūs saņemts pietiekams iesniegumu skaits, lai atvērtu grupu, mācības var nesākties, taču strādājošie var mainīt izglītības iestādi, kā arī mācību programmu, ja citās skolās izvēlētajā programmā grupa tiek atvērta un tajā ir brīvas vietas. Ja kāds mācības tomēr neuzsāks, varēs atkal pieteikties kādā no nākamajām kārtām.

Nākamo pieteikšanās kārtu plānots izsludināt šī gada vasaras beigās, rudens sākumā, un tajā nozaru un mācību klāsts būs tikpat plašs. Aicinām sekot jaunumiem www.macibaspieaugusajiem.lv, VIAA sociālajos tīklos Facebook, Draugiem un Twitter vai pierakstīties jaunumiem vienu reizi nedēļā VIAA mājaslapā www.viaa.gov.lv

 

Informāciju pēc VIAA datiem sagatavoja -

Dagdas novada IKSN vadītāja Marija Micķeviča