Veiksmīgas karjeras ABC

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 21. janvārī Dagdas un Ezernieku vidusskolas 11. – 12. klašu skolēniem notika KAA pasākums “Veiksmīgas karjeras ABC”. Karjeras nodarbību vadīja Starptautiskās karjeras attīstības programmas “Start Strong” treneris Andris Arhomkins.

Nodarbības laikā treneris uzsvēra to, ka darba devēji parasti vēlas redzēt enerģiskus, entuziasma pilnus, kā arī smaidošus un pozitīvus darbiniekus. Līdz ar to ir svarīgi šīs īpašības sevī attīstīt un trenēt, līdz tās kļūst par ieradumu un dzīves stilu. “Jāatceras – kāds cilvēks esi tu pats, tādus cilvēkus tu sev arī piesaisti”, vairākkārt atkārtoja A. Arhomkins.

Praktiski darbojoties komandā, un vēlāk analizējot, jauniešiem bija iespēja atklāt un izprast veiksmīgas karjeras veidošanas pamatprincipus – daru to, kas man patīk ar maksimālu uzmanību un atbildību, daru darbu nevis sev, bet citiem, lai citiem palīdzētu. Iedvesmojoši bija trenera stāsti par dažādu profesiju pārstāvju, galvenokārt jauniešu, veiksmīgas karjeras veidošanas modeļiem. Jaunieši tika aicināti ieklausīties sevī, saprast, ar ko viņi labprāt nodarbojas, saredzēt iespējas visapkārt un tās izmantot.

Nodarbības noslēgumā, praktiski darbojoties pāros un partneriem mainoties, jaunieši viens otram deva padomus, kā otrs var palīdzēt citiem darot to, kas viņam patīk. Tādā veidā skolēni guva jaunas un noderīgas idejas savas karjeras veiksmīgai uzsākšanai.

 

Dagdas vidusskolas PKK Regīna Pauliņa un

Ezernieku vidusskolas un Andrupenes pamatskolas PKK Sandra Vērdiņa