Skolēni paplašināja redzesloku par profesijām, ko var apgūt Latgalē

 

Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  Dagdas novada skolēni 7. aprīlī  turpināja paplašināt redzesloku par profesijām, ko var apgūt Latgalē, apmeklējot Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju Informācijas dienā.

 

Informācijas dienas atklāšana sākās ar RTA docētāja un latgaliešu rokmūziķa Ingara Gusāna muzikālu sveicienu. Turpinājumā skolēni vēroja Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studentu  īpašo zināšanu un katra unikalitātes īpašību kokteiļu pagatavošanu, kuras laikā  varēja tos pagaršot, lai saprastu, kuras profesijas garša ir atbilstoša tieši viņam.

 

Informācijas dienas  laikā skolēni uzzināja par studiju iespējām, valsts finansētajām budžeta vietām, uzņemšanas nosacījumiem, dienesta viesnīcas pakalpojumiem, studiju un prakses iespējām ārzemēs, kā arī studentu ikdienas gaitām un ārpusstudiju aktivitātēm.

 

Klātesošos uzrunāja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mācībspēki, aicinot jauniešus ieklausīties un ieskatīties , kas notiek apkārt, ko runā skolā, pieredzējuši cilvēki, liekot pamatu turpmākai dzīvei. Mūsdienu cilvēka dzīve vairs nav iedomājama bez  tehnoloģijām un tieši inženierzinātnes ir viens no perspektīvākajiem virzieniem, kurā jaunieši var specializēties, veiksmīgi atrodot savu nišu darba tirgū.

 

Pasākuma laikā darbojās trīs informatīvie stendi. Studenti, akadēmijas mācībspēki sniedza aktuālo informāciju un atbildēja uz dalībnieku  uzdotajiem jautājumiem.

 

Dagdas novada jaunieši aktīvi iesaistījās studentu rīkotajos konkursos, saņēma balvas, kā arī apmeklēja interaktīvu nodarbību ‘’Garšīgie likumi”, kuras laikā uzzināja par produktiem, to etiķetēm un uzturvielām, apskatīja Inženieru fakultātē esošās laboratorijas, iepazina RTA dizaina studiju programmu aktualitātes, interesējās par studiju programmu “Apģērbu dizains un tehnoloģija’’.

 

Dagdas novada skolēni, braucot mājās, apsprieda redzēto un dzirdēto, secināja, ka arī Latgalē ir augstākās izglītības iespējas un ir vērtīgi apmeklēt augstskolu rīkotās Informācijas dienas, jo var noskaidrot atbildes uz saviem jautājumiem un klātienē ieraudzīt  augstākās izglītības iestādes.

 

Violeta Milaševiča

Ezernieku vidusskolas 9.klases skolniece

26.04.2017.