Oktobris - karjeras pasākumiem bagāts mēnesis

Oktobrī parasti tiek organizēta Karjeras nedēļa, kas šogad notika zem saukļa “Ielogojies nākotnē!”. Līdz ar to oktobris bija karjeras pasākumiem bagāts mēnesis. Daudzus pasākumus bija iespējams organizēt pateicoties projektam Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

KAA pasākuma “Profesijas mums apkārt” ietvaros notika vairāki pasākumi sākumskolas skolēniem.

 3. oktobrī Ezernieku vidusskolas 1. – 4. klašu skolēni devās ekskursijā uz Z/S “Kurmīši”, kas nodarbojas ar tēju audzēšanu un ievākšanu. Saimniecības vadītājs Ivars Geiba parādīja laukus, kur audzē tējas, izrādīja telpas, kur tās sagatavo un pako, izstāstīja interesantus faktus par savu uzņēmējdarbību. Zemnieku saimniecība nodarbojas arī ar bišu vaska ražošanu. Bērniem bija iespēja pašiem piedalīties ražošanas procesā. Viņi no vaska izgatavoja katrs savu svecīti. Ivars Geiba par veiksmīgu saimniekošanu uzskata zināšanas un uzņēmību, ko iemācījies, studējot Lauksaimniecības akadēmijā. Viņam palīdz saimniece Sandra, kas ir diplomēta veterinārārste un strādā ģimenei piederošā veterinārajā aptiekā.

Lai iepazītos ar robežsarga profesiju, 8. oktobrī Dagdas vidusskolas 2.a klases skolēni un 15. oktobrī Dagdas vidusskolas 1.a un 1.b klases skolēni devās ekskursijā uz Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Šķaunes robežapsardzības nodaļu. Tur skolēni iepazinās un apskatīja telpas, kurās strādā robežsargi, dienesta transportlīdzekļus, ko ikdienas darbā tie izmanto, uzzināja galvenos robežsarga darba pienākumus, vēroja kinologa demonstrējumus. Bērniem bija iespēja iepazīt videonovērošanas sistēmu, rāciju darbošanās sistēmu, apskatīt šaujamieročus, binokļus, roku dzelžus un citus darba rīkus, ko robežsardze izmanto savā darbā.

Savukārt Andrupenes pamatskolas 1. – 4. klases skolēni 15. oktobrī apmeklēja Latgales policijas pārvaldi  Daugavpilī. Sākumā apskatīja telpu, kur policisti pieņem 110 un 112 policijai adresētos zvanus no visas Latgales. Tad apskatīja ieročus, kurus izmanto policisti savā darbā, varēja piemērīt ķiveres un bruņu vesti. Pēc tam sekoja stāstījums par izmeklētāja darbu.  Varēja apskatīt noziedznieku atpazīšanas telpu, kurai no vienas puses ir necaurspīdīgs stikls. Noslēgumā skolēni  uzzināja, ar kādām automašīnām pārvietojas policisti, varēja iekāpt un apskatīt ceļu policijas auto.

Dagdas vidusskolas un Ezernieku vidusskolas 10. – 12. klašu desmit skolēni 15. oktobrī devās uz Karjeras nedēļas 2019 diskusiju “Šodien sākas nākotne”, kas notika Daugavpils tehnikumā. Diskusijā piedalījās RTU Sabiedrisko attiecību departamenta direktors, komunikācijas praktiķis  ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi medijos un biznesa vidē Ivars Svilāns, kurš jauniešus iepazīstināja ar savu karjeras stāstu, aicināja domāt par paštēla veidošanu jau šodien un dalījās domās par mākslīgā intelektu un tehnoloģiju attīstību. Savā dzīves un karjeras izvēles pieredzē dalījās arī diskusijas moderators, DCH studijas fitnesa treneris Dinārs Zāģeris. Jauniešiem bija iespēja uzdot savus jautājumus uz kuriem Ivars Svilāns un Dinārs Zāģeris labprāt atbildēja un deva savus padomus. Diskusija noritēja ļoti labvēlīgā un pozitīvā gaisotnē, un vienlaikus lika jauniešiem aizdomāties par savu nākotni.

16. oktobrī Dagdas vidusskolas 10. klašu un Ezernieku vidusskolas 10. – 12. klašu skolēniem tika organizēta interaktīva nodarbība “Domā plašāk!”, ko vadīja profesionāla izaugsmes trenere Daina Einberga. Nodarbības laikā jaunieši daudz strādāja pāros, mēģināja iztēloties savu nākotni - savas karjeras un dzīves ceļu. Trenere deva vērtīgus padomus, kā pareizi izvirzīt mērķus, uzstādīt konkrētas darbības un būt dzīvē laimīgam un apmierinātam ar to, ko dari.

 Ezernieku vidusskolas 10. klases skolniece Anna Marija Vaišļa pēc nodarbības raksta: “Nodarbības laikā trenere lika mums atrast pāri, ar kuru esam kontaktējušies vismazāk. Piedaloties aktivitātē, 10 minūtēs mums vajadzēja atbildēt tikai uz vienu pārinieka jautājumu “Ko tu vēlies?” Mēs katrs domājām, ko darītu, ja naudai nebūtu pārlieku liela vērtība, un ko vēlamies atstāt nākamajai paaudzei. Pēdējais uzdevums bija izvēlēties 3 profesijas, kurās  redzam sevi nākotnē. Aprakstīt, kādēļ tika izvēlētas tieši šīs profesijas, un izveidot plānu, kas jādara, lai veidotu karjeru šajā jomā. Katru  jautājumu apspriedām  pārī un izteicām savu viedokli, kā arī uzklausījām skolasbiedru ieteikumus. Nodarbības beigās katram bija jāuzraksta viena darbība, ko veiks 24 stundu laikā, lai tuvotos sava mērķa sasniegšanai. Katra aktivitāte, kuru mēs veicām, kļuva arvien konkrētāka un to vajadzēja arvien labāk apdomāt. Pēc nodarbības mēs bijām iedvesmoti un uzzinājām tēmas, kuras vajadzētu izpētīt vairāk pirms skolas absolvēšanas un nākotnes profesijas izvēles. Sapratām, ka vairākums mūsu nākotnes plānu nav konkrēti, tādēļ ir jācenšas izplānot darbības, lai katra diena kļūtu arvien produktīvāka. Nodarbība lika aizdomāties par karjeras izveidi un iespējām gan 10. klases skolēniem, gan arī 12. klases skolēniem, kuriem jau drīz ir jāpieņem svarīgs lēmums profesijas izvēlē.’’

Lūk arī Dagdas vidusskolas 10.b klases skolēnu dažas pārdomas pēc nodarbības:

  • Bija iespēja izteikt savu viedokli par karjeru un nākotnes profesijām.
  • Uzzināju daudz jauna, kas ir svarīgs, lai apgūtu kādu profesiju.
  • Man nodarbība patika, jo bija iespēja izteikt savu viedokli, saprast, kas svarīgs, lai nākotnē ir darbs, kas patiks, uz kuru varēs iet ar prieku.
  • Uzzināju plašāk par izvēlēto profesiju, sapratu, kādus mērķus jāsasniedz.
  • Uzzināju daudz jauna par sevi, iedziļinājos savās domās un spēju saprast sevi. Man ļoti patika šī stunda.
  • Lekcija bija ļoti interesanta un svarīga pusaudžiem, jo tā lika aizdomāties, ko tu patiešām gribi no dzīves, un vēl tā palīdzēja padomāt par pareizo profesijas izvēli.
  • Man ļoti patika karjeras speciālistu pieeja sarunā ar jauniešiem, bija darbs pāros, sadarbojāmies ar cilvēkiem, ar kuriem jau sen nekontaktējāmies. Šajā pasākumā es sapratu  savas vēlmes, uz kurām balstīsies mani turpmākie mērķi.

Interaktīva nodarbība “Izzinām nākotnes profesijas” 18. oktobrī notika arī Dagdas vidusskolas, Ezernieku vidusskolas un Andrupenes pamatskolas 9. klašu skolēniem, ko vadīja profesionāla izaugsmes trenere Jolanta Priede. Nodarbības  laikā tika akcentēta mākslīgā intelekta un tehnoloģiju loma nākotnes profesijās. Skolēniem tika sniegts ieskats par izzūdošajām profesijām un tendencēm 21. gadsimta darba tirgū. Jaunieši strādāja grupās, paši izdomāja un raksturoja nākotnes profesijas, identificēja un analizēja svarīgākās spējas un prasmes, kas būs pieprasītas un nepieciešamas darba tirgū nākotnē.

 

Informāciju sagatavoja

Regīna Pauliņa Dagdas vidusskolas PKK un

Sandra Vērdiņa Ezernieku vidusskolas un Andrupenes pamatskolas PKK