Līderība karjerā un dzīvē

4. decembrī Dagdas un Ezernieku vidusskolu 12. klašu jauniešiem bija iespēja apmeklēt nodarbību “Līderība karjerā un dzīvē”, kas notika projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Nodarbību vadīja izaugsmes koučs, trenere un mentore, motivācijas programmu autore Daina Kriviņa.    

Jaunieši, aktīvi darbojoties, komunicējot un sadarbojoties, sevi izvērtēja un izveidoja savu vērtību vairogu. Tika analizēti pamatprincipi, kas jāievēro, lai kļūtu par savas dzīves līderi. Strādājot grupās, skolēni analizēja Latvijas un pasaules veiksmīgu cilvēku rakstura īpašības, kas viņiem palīdzēja kļūt par veiksmīgiem. Jaunieši mācījās, kā individuālās spējas un talanti var palīdzēt mērķtiecīgi plānot un veidot savu nākotnes karjeru, kā pareizi izvirzīt un noformulēt mērķus. Un galvenais, skolēni tika iekšēji motivēti dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un saprast, kā izmantot katram doto laiku savā labā.

           

Dagdas novada PKK

S. Vērdiņa un R. Pauliņa