“Kas strādā televīzijā?”

Novembrī, projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Dagdas vidusskolas un Ezernieku vidusskolas 7. klašu skolēni devās ekskursijā uz Latgales reģionālo televīziju Rēzeknē.

Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja aplūkos televīzijas darba telpas, aprīkojumu, iepazīs TV darbinieku darba vidi un apstākļus, rast priekšstatu par darbinieku ikdienas un darba režīmu. Skolēni uzzināja, kā top raidījumi, kādu profesiju pārstāvji (žurnālisti, operatori, skaņu režisori, videoinženieri, producenti u.c.) strādā televīzijā, kādi ir viņu galvenie pienākumi, kur šīs profesijas var apgūt, šo profesiju “plusus” un “mīnusus”. Skolēni tika mudināti noteikt, kādas rakstura īpašības un prasmes ir svarīgas un nepieciešamas televīzijas darbiniekiem.

Tika dota iespēja darboties praktiski un iejusties TV diktora un videoinženiera lomā. Bija jāveic šķietami viegls uzdevums - vairāku kameru priekšā, izlasīt tekoši tekstu, bez kļūdām, skaisti sēdot, nelietojot liekus žestus un mīmiku. Tas tomēr izrādījās gana sarežģīti pat skolotājām. Skolēni secināja, ka daudz jāstrādā pie dikcijas, izteiksmīgās un skaļās lasīšanas, vārdu krājuma paplašināšanas. Vieglāk bija videoinženiera telpā, profesionāļa vadībā, strādāt ar „kadru” un pārslēgt videokameras.

Paldies Latgales reģionālās televīzijas darbiniekiem par sarunu un praktisko nodarbību, kas ļāva uz sevi paskatīties no malas.

 

Regīna Pauliņa Dagdas vidusskolas PKK

un Sandra Vērdiņa Ezernieku vidusskolas un Andrupenes pamatskolas PKK