Karjeras pasākumi februārī

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros izmēģinājumskolu Dagdas vidusskolas, Ezernieku vidusskolas un Andrupenes pamatskolas skolēniem notika kārtējie karjeras pasākumi.

1.februārī Dagdas vidusskolas, Ezernieku vidusskolas un Andrupenes pamatskolas 3. – 4. klašu skolēniem notika nodarbības “No ābeles līdz gatavai produkcijai”. Nodarbības vadīja ģimenes uzņēmuma SIA “Giline for life” līdzīpašnieks Māris Logins. Uzņēmums ražo sīrupus un marmelādi no Latvijā audzētām ogām un augļiem, nelietojot krāsvielas un konservantus, un saldinātāja vietā izmantojot stēviju. Pasākuma laikā skolēni tika iepazīstināti ar pārtikas ražošanā iesaistītajām profesijām un specialitātēm (agronoms, dārzkopis, šoferis, grāmatvedis, pārtikas tehnologs, degustators, konservators, mākslinieks - dizaineris u.c.). Sākumskolas skolēniem saprotamā valodā tika izskaidrots, ar ko nodarbojas katras profesijas pārstāvis. Nodarbības beigās bērniem bija iespēja darboties praktiski un iejusties marmelādes ražotāja lomā -  ievērojot visus drošības un  higiēnas noteikumus, izveidot savu marmelādes konfekti (“Konfelādi”) un to iesaiņot.

Ezernieku vidusskolas 1., 2. klases skolēniem 7. februārī notika KAA pasākums “Profesijas mums apkārt”, kura ietvaros skolēni apmeklēja Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Šķaunes robežapsardzības nodaļu. Ekskursijas laikā skolēni guva priekšstatu par robežsarga un kinologa profesijām, apskatīja robežsargu darba telpas, aprīkojumu, transportlīdzekļus un ieročus, ko robežsargi izmanto pildot savus dienesta pienākumus. Bērni ar interesi vēroja kinologa demonstrējumus un uzdeva jautājumus.

13. februāris Latvijā bija Ēnu diena, kad skolēniem ir iespēja apmeklēt kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vērot interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienā aktīvu dalību ņēma arī Dagdas novada skolēni. Ēnot profesijas jaunieši devās gan tepat sava novada ietvaros, gan arī uz tālākām Latvijas vietām, piemēram, Preiļiem, Rēzekni, Krāslavu, Daugavpili, Rīgu u.c. Tika ēnotas ļoti dažādas profesijas – pirmsskolas skolotājs, jaunatnes darbinieks, biomedicīnas laborants, farmaceits, fizioterapeits, ģimenes ārsts, dermatologs, ginekologs, policists, galdnieks, frizieris, ugunsdzēsējs, robežsargs, arhitekts, automehāniķis, datorspeciālists, kuģa kapteinis u.c. Tā ir lieliska iespēja iepazīt profesijas patīkamāko un arī nepatīkamāko pusi.

 

Informāciju apkopoja Regīna Pauliņa, Dagdas vidusskolas PKK