Karjeras pasākumi Dagdas novada skolās aprīlī

Aprīlī Dagdas novada skolu jauniešiem notika vairāki pasākumi projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

19. aprīlī Dagdas un Ezernieku vidusskolās viesojās pašizaugsmes treneri, kas Dagdas un Ezernieku vidusskolas un Andrupenes pamatskolas 6.-7. klašu skolēniem vadīja nodarbību “Pārvērt sapni īstenībā”. Nodarbības laikā skolēni aplūkoja tēmas par efektīvu komunikāciju, sadarbību un līderību. Skolēni daudz darbojās praktiski, veicot dažāda veida uzdevumus gan grupās, gan pāros.

23. aprīlī Dagdas vidusskolas 8. klašu skolēni devās un Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas filiāli, kur guva priekšstatu par kokapstrādes un metālapstrādes nozari, kā arī praktiski darbojoties katrs pagatavoja sev suvenīru.  Skolēni apmeklēja arī šūšanas uzņēmumu “Nemo”, kur iepazinās ar darbu un profesiju daudzveidību šūšanas uzņēmumā. Katram dalībniekam bija iespēja sašūt sev dekoratīvo spilventiņu.

27. aprīlī Dagdas vidusskolas 10. klašu un Ezernieku vidusskolas 10.-11. klašu skolēniem notika lekcija – diskusija “Veido dzīvi, nevis karjeru”, kuru vadīja profesionāla karjeras konsultante Agnese Megne. Nodarbībā akcents tika likts uz jauniešu personīgā zīmola, sava tēla veidošanu un tā ietekmi uz karjeru un turpmāko dzīvi. Skolēni tika aicināti izvērtēt savu tēlu sociālajos tīklos, padomāt par to, ko viņiem noteikti nevajadzētu darīt, lai nesabojātu savu karjeru un nākotni.

27. aprīlī notika karjeras pasākums arī Dagdas novada 9. klašu skolēniem “Varu un būšu…”, kurā piedalījās izmēģinājumskolu Dagdas un Ezernieku vidusskolu, Andrupenes pamatskolas un projektā neiesaistīto skolu Andzeļu pamatskolas un Šķaunes pamatskolas 9. klašu skolēni. Nodarbību vadīja karjeras konsultante Līga Japiņa, kas ikdienā strādā ar jauniešiem – bezdarbniekiem. Karjeras konsultante iepazīstināja ar situāciju darba tirgū un bezdarbnieku skaitu Latvijā, biežāk sastopamajiem iemesliem, kādēļ jaunieši kļūst par bezdarbniekiem, motivēja jauniešus iegūt izglītību, runāja par karjeras veidošanas pamatprincipiem un aicināja skolēnus izvērtēt savas spējas un prasmes.

Paldies visiem, kas palīdzēja šo pasākumu tapšanā, organizēšanā un vadīšanā!

 

Sandra Vērdiņa un Regīna Pauliņa

Dagdas novada PKK