Karjeras nedēļā Dagdas novadā piedalījušies 851 bērns un jaunietis

Šogad Karjeras nedēļas pasākumos Dagdas novadā ir piedalījies 851 dalībnieks. Dalību ņēma gan pirmsskolas izglītības bērni,  gan speciālās internātpamatskolas, gan vispārizglītojošo skolu skolēni un jaunieši. Karjeras nedēļa šogad tika veltīta karjeras vadības prasmēm un to lomai savas karjeras plānošanā. Karjeras nedēļu jau sesto gadu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pašvaldībām.

Šogad jauniešiem bija iespēja piedalīties gan skolas, gan novada rīkotos pasākumos. Sākumskolas skolēni, Karjeras nedēļas ietvaros, devās ekskursijās pie uzņēmējiem, lai iepazītu un saprastu, kādas prasmes nepieciešamas, lai varētu attīstīt uzņēmējdarbību laukos. Skolēni apmeklēja eksotisko putnu mini zoodārzu, zirgaudzētavu, podnieka darbnīcu u.c. uzņēmējus. 5. – 6. klašu skolēni organizēja tikšanos ar vecāku un vecvecāku pārstāvjiem, kas iepazīstināja bērnus ar savas profesijas specifiku, prasmēm, kas tajā nepieciešamas un savu karjeras ceļu. 7. – 9. klašu skolēniem tika organizēts pasākums “Iepazīsti, uzmini, izvēlies!”, kur jauniešiem tika piedāvātas karjeras spēles. Ar kāršu palīdzību skolēni mēģināja saprast, kas ir nepieciešams, lai savu karjeru plānotu un veiksmīgi veidotu. Uzsvars tika likts uz sevis izzināšanu, saprašanu, kas man patīk, padodas un ko es varu. Vidusskolas klasēm notika tikšanās ar desmit profesiju pārstāvjiem, kuras laikā jaunieši darbojās grupās, dziļāk iepazina profesiju būtību un varēja katram profesionālim uzdot sev interesējušos jautājumus. Ezernieku un Dagdas vidusskolas desmit 10. – 12. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties reģionālajā diskusijā Rēzeknē, kur notika tikšanās ar kordiriģentu Intu Teterovski un z/s “Klajumi” īpašnieci Ilzi Stabulnieci. Visas nedēļas garumā notika tematiskas klases stundas “Vadi savu karjeru pats!”, kā arī tika veidota klasēs izstāde “Es varu un būšu…” Pirmsskolas izglītības iestādes un speciālā internātpamatskola darbojās pēc savām veidotajām Karjeras nedēļas programmām un arī bija aktīvi Karjeras nedēļas dalībnieki.

Jaunieši atzina, ka tikšanās ar profesiju pārstāvjiem palīdz labāk izprast katras profesijas “plusus” un “mīnusus”, gūt priekšstatu par darba tirgu, dažādām profesijām nepieciešamajām prasmēm, kā arī karjeras izaicinājumiem. Karjeras nedēļa ir lielisks iemesls jau laikus padomātu par nepieciešamību mērķtiecīgi strādāt pie savas nākotnes karjeras veidošanas jau skolas gados.

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā pašvaldību skolu jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos.

Pirmo gadu Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Karjeras nedēļas pasākumu programma 47 Latvijas pilsētās un novados pieejama vietnē: viaa.gov.lv/karjeras_nedela. Savukārt Karjeras nedēļas jaunumiem var sekot sociālajos tīklos facebook.com/KarjerasNedela, facebook.com/VIAA.LVdraugiem.lv/viaa un Twitter - twitter.com/VIAA_LV.

 

Informāciju sagatavoja:

Regīna Pauliņa,

Dagdas vidusskolas pedagogs karjeras konsultants