Karjeras izvēles ceļš krāsainajās smiltīs

5. martā Dagdas un Ezernieku vidusskolā viesojās karjeras konsultants, koučs Dace Siliņa, kas 10. klašu skolēniem vadīja radošo semināru “Karjeras izvēles ceļš krāsainajās smiltīs”.  Semināra laikā, ar krāsaino smilšu palīdzību, jaunieši modelēja savu ideālo karjeru un meklēja to, ko jaunietis jau tagad var darīt veiksmīgas karjeras veidošanā, kādus lēmumus gatavs pieņemt.

 

Nodarbība sākās ar iepazīšanos, kuras laikā jaunieši īsumā pastāstīja par saviem nākotnes plāniem, ar ko viņi vēlētos saistīt savu dzīvi. Tad, fonā skanot mierīgai, relaksējošai mūzikai, katrs semināra dalībnieks veidoja no smiltīm savu mandalu uz kartona planšetes. Pēc šī radošā procesa karjeras konsultante ar katru jaunieti veica zīmējuma analīzi. Tad mandalas tika izjauktas ārā, lai tām dotu iespēju transformēties jaunā kvalitātē. Pasākuma laikā valdīja brīvprātības princips – ja kāds nevēlējās dalīties ar savām izjūtām, iecerēm, domām – to varēja arī nedarīt.

 

Semināra noslēgumā bija analītiskā daļa, kuras pamatā tika izmantota koučinga metode. Ar tās palīdzību skolēniem tika dota iespēja apzināt esošos resursus karjeras izvēles ceļā, izvirzīt vēlamo rezultātu un praktiskos soļus, kuri būtu veicami mērķu sasniegšanā. Informācija tika fiksēta rakstiski uz iepriekš sagatavota materiāla.

 

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Regīna Pauliņa

Dagdas vidusskolas PKK

08.03.2018.