Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ražots Dagdas novadā”

Lai pilnveidotu zināšanas un priekšstatus par darba pasauli, Ezernieku vidusskolas 5. un 6. klašu skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 25. janvārī apmeklēja Ezernieku ciema frizētavu un iepazina skaistumkopšanas speciālista - friziera profesijas nianses.

 

Ekskursijas laikā skolēni uzzināja par matu kopšanas un friziera profesijas pirmsākumiem, iepazina friziera pamatuzdevumus un darba ikdienas noslēpumus, vēroja, kā top jauni matu griezumi un frizūras.

 

Arī pašiem skolēniem bija iespēja praktiski  darboties un iejusties skaistumkopšanas speciālista lomā, krāsojot, veidojot, pinot. Bērni paši pārliecinājās kādas prasmes un iemaņas nepieciešamas frizierim.

 

Īsts profesionālis prot organizēt darba vidi, sazināties un saprasties ar klientiem, ievēro darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, lieto darba tehnoloģijas, izmanto daudzveidīgus instrumentus, profesionālo matu kosmētiku, seko jaunākajām modes tendencēm, aktualitātēm.

      

Skolēni saprata, ka friziera darbs ir fiziski smags,  atbildīgs, radošs, tāpēc jau skolas laikā jāpilnveido prasmes zīmēt, eksperimentēt, jāsporto, labi jāapgūst matemātika, ķīmija, veselības mācība un citi mācību priekšmeti.

 

Pateicamies skaistumkopšanas speciālistei  Olgai  par interesanto un saturīgo ekskursiju!

 

Sandra Vērdiņa

Pedagogs karjeras konsultants

01.02.2018.