Jauno profesionāļu meistarības konkurss “SkillsLatvia 2019”

Laikā no 8. maija līdz 9. maijam jau trešo gadu Ķīpsalas izstāžu centrā, Rīgā notika gada vērienīgākais notikums profesionālajā izglītībā Latvijā – nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss “SkillsLatvia 2019”, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Divas dienas konkursanti no visas Latvijas demonstrēja savu meistarību, zināšanas un profesionalitāti tērpu dizainā, datortīklu administrēšanā, friziera darbos, grafikas dizainā, restorānu servisā, ēdienu gatavošanā, mobilajā robotikā, flīzēšanā un citās prasmēs. Jauno profesionāļu sniegumu 19 prasmju konkursos vērtēja ekspertu komisijas, kuras veido nozares speciālisti un darba devēji.

 Pirmo reizi, projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 9. maijā to apmeklēja arī Ezernieku vidusskolas, Dagdas vidusskolas, Andrupenes pamatskolas 9. klašu un Andzeļu pamatskolas 8. – 9. klašu skolēni.

Konkursa laikā skolēniem bija iespēja apmeklēt virkni ar izglītību un karjeru saistītu aktivitāšu – iepazīties ar dažādām profesijām, piedalīties Karjeras kafejnīcas interaktīvajās spēlēs un pārbaudījumos, izmēģināt prasmes Profesiju parādes demonstrāciju stendos. Vienlaikus varēja iegūt informāciju par profesionālās izglītības iespējām Latvijā, kā arī profesionālajām prasmēm, ko sagaida potenciālie darba devēji.

Dagdas vidusskolas 9.b klases audzinātāja Leonora Brence apkopoja skolēnu atziņas pēc brauciena. Lūk dažas no tām.

  • “Bija iespēja vērot dažādu jomu pārstāvjus, es uzzināju daudz jauna par kinologa profesiju. ” (Viktorija)
  • “Es izmēģināju mediķa profesiju - ņēmu asinis no vēnas.” (Loreta)
  • “Varēja apskatīt dažādus kokapstrādes instrumentus, iepazīt profesiju, kura interesē, patīk.” (Ervīns)
  • “Es vairāk uzzināju par ugunsdzēsēja profesiju, darbojos praktiski – ģērbu ugunsdzēsēju formu.” (Ralfs)
  • “Patika, ka katrai profesijai bija stends ar eksponātiem, kurus varēja ne tikai aptaustīt, bet arī izmēģināt. Visvairāk saistīja policijas un militāro vienību stendi.”(Elvis)
  • “Es darbojos daudzās jomās: veidoju vannas aromātisko bumbu, ņēmu pirkstu nospiedumus un sataisīju bildes, nogaršoju konkursantu gatavotos konditorejas izstrādājumus.” (Anita)
  • “Bija interesanti vērot kinologu darbu.” (Karīna)
  • “Guvu daudz jaunas informācijas par robežsargiem un ugunsdzēsējiem, kā arī par ieroču lietošanu.” (Aigars)
  • “Bija interesanti redzēt, kā strādā dažādu profesiju pārstāvji.” (Oskars, Edgars)

 

Paldies šoferim Jurijam Čerņecovam par drošu braucienu!

 

Informāciju apkopoja PKK Sandra Vērdiņa un Regīna Pauliņa