Ieskats Dagdas novada karjeras attīstības atbalsta pasākumā ‘’Uzņēmējdarbība laukos’’

08.10.2018. Andrupenes pamatskolas 2.-7.kl. skolēni un 11.10.2018. Dagdas vidusskolas 3.kl. skolēni apmeklēja un iepazina z/s “Klajumi”, kur tiek audzēti un kopti Latvijas šķirnes zirgi,  uzzināja, kas ir bioloģiskā saimniecība. Ekskursijas laikā uzklausīja saimnieku stāstījumu par savu dzīves gājumu un uzņēmējdarbības iespējām laukos, uzzināja, kādus pakalpojumus (zirgu izjādes, naktsmītnes, ēdināšana, reitterapija, telpu noma u.c.) piedāvā zirgu sēta, diskutēja par to, cik daudzas zināšanas, prasmes, spējas, rakstura īpašības ir nepieciešamas, lai veiksmīgi  varētu dzīvot un saimniekot laukos.

 Andrupenes pamatskolas skolēni šajā dienā vēl  apmeklēja Valda Pauliņa keramikas darbnīcu Krāslavā, apskatīja rokām darinātus keramikas izstrādājumus, kuriem ir tikai Latgales novadam raksturīgas formas un rotājumi, un piedalījās keramikas tapšanas procesā. Secināja, ka Latgalē podniecība ir izzūdošs amats, tāpēc ir jāpieliek lielas pūles un talantīgu cilvēku darbs, lai šī amatniecības nozare saglabātos un tradīcijas neizzustu.

08.10.2018. Dagdas vidusskolas 1.kl. skolēni, 09.10.2018. Dagdas vidusskolas 2. kl. skolēnu un 12.10.2018. Ezernieku vidusskolas 1.-5. klašu skolēni   apmeklēja mini zoodārzu z/s “Akati”, kur tiek audzēti un kopti eksotiski putni (Austrālijas emu, Āfrikas strausi, Dienvidamerikas nandu, fazāni, pāvi, pērļvistiņas) un citi dzīvnieki, uzzināja, kas ir netradicionālā lauksaimniecība, kādus ikdienas un sezonu darbus veic zemnieku saimniecībā, par drošības noteikumiem, kas jāievēro strādājot ar dzīvniekiem, par profesijām, kas iesaistītas zemnieku saimniecības darbos (traktorists, putnkopis, vetārsts, grāmatvedis u.c.) un  prasmēm, kas nepieciešamas uzņēmējam un zemnieku saimniecības vadītājam.

Ezernieku vidusskolas 1. – 5. klašu skolēni devās arī uz Laimes muzeju Indrā, kur uzzināja tā tapšanas vēsturi, atklāja jaunu tūrisma objektu, izmēģināja aušanu un dažādus citus amatnieku darbus un saprata, ka tikai darbībā cilvēks var iedvesmoties, gūt pozitīvas emocijas, izjust laimes sajūtu dažādību.

10.10.2018. Dagdas vidusskolas 4.kl. skolēni apmeklēja z/s “Piekalni” Andrupenes pagastā, kas nodarbojas ar gaļas liellopu audzēšanu. Arī šeit skolēni tika iepazīstināti ar ikdienas darāmajiem darbiem, tika runāts par saimniecības perspektīvas iespējām, nākotnes plāniem, diskutēts par to, cik viegli, prestiži, izdevīgi vai sarežģīti ir būt uzņēmējam laukos. Tika dota iespēja skolēniem darboties arī praktiski.

 17.10.2018 Ezernieku vidusskolas 6.,7. kl. skolēni apskatīja  dolomīta ieguves karjeru SIA Salenieku dolomīts ‘’Rītupes’’ Kārsavas novadā un uzzināja, kas ir SIA Salenieku dolomīts, uzņēmuma attīstības perspektīvas, kādus izejmateriālus un produktus iegūst dolomīta raktuvēs, kur Latvijā vēl ir tādas ražotnes. Vēroja tehniku dolomīta ieguves procesā, uzzināja par tām profesijām, kas iesaistītas SIA Salenieku dolomīts darbos (tehnikas apkopes speciālisti, atkritumu savācēji, traktoristi, šoferi, vides speciālisti, ģeologi u.c.).

 

Ekskursijas tika organizētas projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

 Informāciju sagatavoja pedagogi karjeras konsultanti

 Sandra Vērdiņa un Regīna Pauliņa