Iepazīstam profesijas

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros novembrī Dagdas vidusskolas 1., 2., un 5. klašu skolēniem bija iespēja dziļāk iepazīt uzņēmēja, fizioterapeita un biomedicīnas laboranta profesijas.

            23. novembrī Dagdas vidusskolas 5. klašu skolēni devās ekskursijā “Uzņēmējdarbība laukos” uz Z/S ”Eži” Konstantinovā, kas nodarbojas ar augļkopību un dabīgo sulu ražošanu. Ekskursijas laikā skolēni uzzināja par galvenajiem darāmajiem darbiem saimniecībā, iepazina darba režīmu un vidi. Skolēniem tika stāstīts par zemnieku saimniecības attīstības un paplašināšanās iespējām, konkurētspēju darba un noieta tirgū. Skolēniem bija iespēja vērot sulu ražošanas procesu un pašiem izmēģināt roku sulu fasēšanā.

          28. novembrī Dagdas vidusskolas 1.klašu, bet 29. novembrī 2. klašu skolēni devās ekskursijā “Profesijas mums apkārt” uz veselības un sociālo pakalpojumu centru “DAGDA”. Ekskursijas laikā biomedicīnas laborante un fizioterapeiti pastāstīja bērniem par galvenajiem sava darba pienākumiem, parādīja laboratorijas un fizioterapijas kabineta aprīkojumu, skolēni varēja darboties ar mikroskopu, iziet šķēršļu ceļu, veikt līdzsvara vingrojumus, ar stetoskopa palīdzību saklausīt savu sirsniņu un vērot rentgenuzņēmumus.

         Paldies Z/S “Eži” īpašniekam Pāvelam Kavunam un darbiniekiem, VSPC “DAGDA” vadītājam Andrim Badūnam, fizioterapeitiem Dainai Rukšai, Natālijai Silinevičai, Jurim Šalajevam,  un biomedicīnas laborantei Irīnai Plotkai par atsaucību, sadarbību, lietderīgajām un interesantajām ekskursijām! Paldies šoferim Jurijam Čerņecovam par drošu braukšanu!

 

Regīna Pauliņa

Dagdas vidusskolas PKK