Dzīvē kā teātrī, teātrī kā dzīvē

Karjera ir ceļš visas dzīves garumā, tāpēc ir svarīgi, ka šim mērķim arvien vairāk pieaug arī valsts un Eiropas Savienības atbalsts. Šodien ir svarīga loma  skolotāja   un  pedagoga karjeras  konsultanta profesionāla  palīdzība  skolēna personības izpētē un profesijas izvēlē. Apmeklējot  uzņēmumus, iestādes, zemnieku  saimniecības, skolu  jauniešiem  ir  iespēja saprast, kas viņi ir un ko grib, kā arī izmēģināt daudzas lietas, lai atrastu to, kas interesē visvairāk un padodas vislabāk.  Karjera – tas ir mērķtiecīgs process, kurš sākas ģimenē un veidojas sadzīvisko un ekonomisko apstākļu ietekmē.

 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Dagdas vidusskolas 2.un 4., 10.- 11., Ezernieku vidusskolas 1.-4., 10.-11., Andrupenes pamatskolas 1.-4. klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt Rēzeknes pilsētas teātrī – studijā “Joriks” divas dažādas (atbilstoši skolēnu vecumam) nodarbības-meistarklases, ar mērķi iepazīt teātra jomas profesijas.

           

Nodarbības-meistarklases laikā skolēni tuvāk iepazina aktieru, gaismotāja un skaņu režisora profesiju, vēroja profesionāļu paraugdemonstrējumus, kā arī paši iesaistījās radošajā procesā.

 

Paldies Dagdas  novada  pašvaldībai  par   atbalstu  ar  transportu! Andrupenes, Ezernieku, Svariņu pagasta šoferiem par skolēnu nogādāšanu uz Rēzekni un  drošu atvešanu mājās!

 

Regīna Pauliņa

Dagdas vidusskolas PKK

19.12.2017.