Diskutē par pedagoga karjeras konsultanta lomu pilnveidotajā mācību saturā

Februārī Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) notika seminārs par pedagoga karjeras konsultanta lomu pilnveidotajā mācību saturā un pieejā, lai, sākot ar 2020./2021. mācību gadu, Latvijas skolās īstenotu aktivitātes, kas nodrošina karjeras izglītības iekļaušanu pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā un nodrošinātu individualizētu pieeju katra skolēna karjeras attīstīšanai.

Seminārā izglītības un karjeras atbalsta speciālisti veidoja klātesošajiem vienotu izpratni, lai stiprinātu pedagoga karjeras konsultanta kā sadarbības uzturētāja starp skolēnu, pedagogiem, atbalsta personālu un skolas administrāciju lomu, nodrošinot savu zināšanu un pieredzes pārnesi karjeras izglītības dziļākai integrēšanai dažādās mācību jomās, kā arī sniegtu metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu skolēniem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītības un darba ceļu.

Pasākuma laikā Skola 2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa dalībniekus iepazīstināja ar pilnveidotā vispārējās izglītības mācību satura un pieejas pamatprincipiem. Tad Skola 2030 ekspertu vadībā dalībnieki modelēja skolēna individuālo mācību plānu un pārrunāja atbalstu pedagogam, kā arī pedagogu karjeras konsultantu un mācību jomu skolotāju turpmāko sadarbību.

Lielu uzmanība seminārā tika pievērsta pedagoga karjeras konsultanta lomai un galvenajām funkcijām pilnveidotā mācību satura īstenošanas procesā. Īpaši tagad pamatskolas kursā karjeras konsultantam nopietni ir jāstrādā ar skolēnu interešu un vajadzību apzināšanu. Pedagogam karjeras konsultantam kopā ar skolas vadību ir jāsniedz palīdzība skolēnam, veidojot individuālo mācību plānu un modelējot nepieciešamās izmaiņas tajā, mainoties skolēna interesēm un nākotnes plāniem. Semināra noslēgumā tika plānots par turpmākās sadarbības iespējām reģionos un semināra satura multiplicēšanu izglītības iestādēs.

Semināru rīkoja VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Karjeras atbalsta nodaļas eksperti sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030) pārstāvjiem. Seminārs notika projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, ko finansē ESF. 

Ar aktualitātēm pēc semināra tika iepazīstināti Dagdas novada iestāžu vadītāji, kā arī tika sniegta tālākā informācija par projekta pagarinājumu un tā iespējām Dagdas novadā domes administrācijai.


Seminārā piedalījās un savā redzējumā par PKK lomu dalījās Dagdas novada IKSN vadītāja Marija Micķeviča