Atskats uz karjeras attīstības atbalsta pasākumiem aprīlī

Pateicoties projektam Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aprīlī Dagdas novada skolēniem notika vairāki karjeras attīstības atbalsta pasākumos.

04. aprīlī Ezernieku un Dagdas vidusskolā viesojās profesionāls fotomākslinieks, foto skolas Austrumlatvijā LeonFoto vadītājs Leonīds Važnais, kurš izmēģinājumskolu Dagdas vidusskolas, Ezernieku vidusskolas, Andrupenes pamatskolas 8. - 9. klašu skolēniem un projektā neiesaistītās skolas Andzeļu pamatskolas 9. klašu skolēniem stāstīja par fotogrāfa profesiju, kur to var apgūt, ļāva iejusties fotomākslinieka lomā un mudināja saskatīt un analizēt raksturīgākās kļūdas fotografējot. Skolēniem tika stāstīts par darbības jomām fotomākslā (piktireālā fotogrāfija, asocistīvā fotogrāfija, fotoglezniecība, gaismas ota, analogā retro fotogrāfija, eksperimentālā fotogrāfija) un jaunākajām iespējām fotomākslā, par fotogrāfam nepieciešamajām rakstura un profesionālajām īpašībām. Fotografēšana mūsdienās aizrauj daudzus, bet jāņem vērā, ka tikai fotografējot kvalitatīvi un profesionāli, var veiksmīgi veidot savu karjeru. Un tam ir jāmācās.

10. aprīlī Dagdas vidusskolas 7. klases skolēni devās uz Z/S “Kurmīši”, lai iepazītos ar lauksaimniecības nozares profesijām un uzņēmējdarbības attīstības iespējām laukos. Zemnieku saimniecības īpašnieks Ivars Geiba aizraujošā un interesantā stāstījumā un ekskursijā iepazīstināja skolēnus ar ārstniecības augu audzēšanas un ražošanas procesu,  bišu produkcijas pārstrādes iespējām, varēja vērot vaska šūnu ražošanas procesu, aplūkot iekārtas, kurās tiek kaltētas zāļu tējas un rast priekšstatu par profesijām, kas iesaistītas uzņēmējdarbībā. Nobeigumā katram tika dota iespēja iemēģināt roku vaska sveces izgatavošanā. Šāda veida ekskursijas liek aizdomāties par to, cik daudz nepārtraukta darba, pūļu, līdzekļu jāiegulda, lai saimniecība spētu pastāvēt, attīstīties un konkurēt, cik daudz gudrības un prasmju jāapgūst saimniecības vadītājam, lai tā nestu peļņu.

26. aprīlī Ezernieku Saietu namā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums Dagdas novada 9.kl. skolēniem ‘’Varu un būšu…’’,  kura laikā uzņēmēja, pašizaugsmes trenere  Jolanta Priede iepazīstināja ar izzūdošajām profesijām, minot grāmatveža, jurista, kurjera, banku speciālista, pastnieka, taksista, kredītu speciālista, tūrisma aģenta  profesijas. Andrupenes pamatskolas, Dagdas un Ezernieku vidusskolas 9. kl. skolēni un klašu audzinātāji izteica savas domas, kāpēc šīs profesijas nākotnē izzudīs, kas nāks to vietā.

21.gs. ikdienas dzīvē ienāk globalizācija, urbanizācija, digitalizācija, robotizācija, tāpēc rodas jaunas profesijas. Jaunieši uzzināja, ka jau šobrīd sabiedrībā ir runas vīru, blogeru, youtuberu, dronu operatoru, pūļa finansējuma kampaņas vadītāju profesijas, kuras vēl nav ierakstītas profesiju katalogā , bet nākotnē parādīsies Digital Teilor-digitālais drēbnieks, Personal Data Broker- personisko datu brokeris, Cyber City Analyst -  pilsētas kiberanalītiķis, Fitness Commitment Counselor -  fitnesa padomdevējs, Highway Controller -  lielceļu kontrolieris.

Pasākuma turpinājumā  jaunieši radoši darbojās sešās grupās un paši izdomāja jaunas profesijas, izmantojot pastāvošās profesijas, kombinējot tās kopā. Tika veidots jaunradīto profesiju tirdziņš, kurā katrai grupai tika noteikta interesantākā profesija. Izvēlētajām profesijām jauniešu komandas veidoja profesijas aprakstu, noteica pienākumus, nodarbinātības iespējas, raksturoja darba vidi, identificēja svarīgākās spējas, prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai attīstībai profesijā. Nobeigumā katra jauniešu grupa prezentēja savu veikumu, tika vērtēts sniegums un apbalvots uzvarētājs - profesija ķīmiskais metinātājs.

30. aprīlī Dagdas vidusskolas 8. klašu skolēni devās uz šūšanas uzņēmumu “NEMO” Krāslavā, kas ir lielākais darba devējs Krāslavas novadā un kurš fokusējas faktiski tikai uz produkcijas eksportu un kvalitatīvu preci. Ekskursijas laikā skolēni iepazinās ar ražošanas procesu šūšanas uzņēmumā, darbam nepieciešamajām iekārtām un darba apstākļiem, profesijām, kas iesaistītas apģērba tapšanas procesā (apģērbu dizaineri, piegriezēju, tērpu stila speciālistu u.c.).

Pateicoties Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas filiāles vadītājam Aivaram Andžānam, skolēniem bija iespēja apmeklēt arī tērpu stilistu, auto virsbūves remonta atslēdznieka un mēbeļu galdnieka mācību telpas RVT Krāslavas filiālē.

 

Informāciju sagatavoja PKK Sandra Vērdiņa un Regīna Pauliņa