Aktivitātes karjeras izglītībā Andrupenes pamatskolā, Priežmalas pamatskolā un Dagdas vidusskolā 2021./2022. m. g. 1. semestrī

Pagājušā mācību gada nogalē kļuva skaidrs, ka projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tiek pagarināts, tā mērķauditorija ir 7. – 12. klašu skolēni un PKK projekta ietvaros aktīvi varēs darboties līdz 2022. gada 31. maijam.

Ir pagājis 2021./2022. m. g. 1. semestris un var veikt secinājumus par to, ko šajā laikā izdevās paveikt man uzticētajās izglītības iestādēs, kādas aktivitātes notikušas, kāds atbalsts sniegts un pie kā vēl tuvākajā laikā jāpiedomā un jāstrādā.

Septembris pagāja galvenokārt strādājot pie darba plānošanas, plānu saskaņošanas un apstiprināšanas. Tika veikta 7. – 12. klašu skolēnu aptauja, ar mērķi izzināt skolēnu intereses. Kopumā tika aptaujāti 150 izglītojamie un iegūta informācija par skolēnus interesējošām profesijām. Var secināt, ka jauniešus galvenokārt interesē policista, pavāra, psihologa, inženiera un ar medicīnu saistītas profesijas.

Oktobris, protams, paiet zem  Karjeras nedēļas logo. Tika piedāvāti dažādi pasākumi, bet izaicinājums bija tas, ka valstī un novadā strauji sāka pieaugt saslimstība ar Covid vīrusu. Daudzas klases devās karantīnā un mācīties attālināti. Tas apgrūtina komunikāciju un atgriezeniskās saites saņemšanu. Neskatoties uz to, klātienē karjeras nodarbībā, tomēr izdevās tikties ar Andrupenes pamatskolas 7. – 9. klašu skolēniem un Dagdas vidusskolas 12.b klases skolēniem.

Tāpat oktobrī un arī  novembrī daudz laika tika veltīts Karjeras nedēļas pasākumu apkopošanai. Novembrī notika grupu nodarbība “Karjeras iespējas pamatskolu beidzot” Priežmalas pamatskolas 9. klases skolēniem.

Savukārt decembrī notika grupu nodarbība “Izpēti sevi un savas intereses”Andrupenes pamatskolas 9. klašu skolēniem, Dagdas vidusskolas 11. un 12. klašu skolēniem tika organizēta tikšanās ar RSU SK koledžas pārstāvi. Tās laikā jaunieši tika īsi iepazīstināti ar koledžas tapšanas un attīstības vēsturi, uzzināja par koledžas sasniegumiem, tai skaitā, starptautiskajā Inovāciju kvalitātes balvas konkursā, rada priekšstatu par izglītības iestādes iekšējo un ārējo vidi un saņēma informāciju par studiju iespējām, ilgumu, galvenajiem darba pienākumiem katrā profesijā un tālākās karjeras izaugsmes iespējas. Koledža piedāvā tādas studiju programmas kā farmaceita asistents, neatliekamās medicīnas ārsta palīgs, masieris, zobārsta asistents un māsas palīgs.

Paralēli šiem pasākumiem, regulāri tika sniegts informatīvais atbalsts pedagogiem, vecākiem un skolēniem. 1. semestrī tika sniegtas trīspadsmit individuālās konsultācijas. 2. semestrī tiek plānots individuālo konsultāciju skaitu būtiski palielināt.

PKK pirmajā mācību gada pusgadā apmeklēja vairākus pasākumus, kas ļāva pašizglītoties, gūt jaunu pieredzi, labāk izprast karjeras izglītības situāciju valstī un konkrēti savās skolās. Tika ņemta dalība VIAA rīkotajos semināros, Starptautiskās karjeras atbalsta asociācijas konferencē “Pedagoga karjeras konsultanta resursi pašefektivitātes veicināšanai” un supervīzijā.

 

PKK Regīna Pauliņa

20.01.2022.