Projekts Andrupenes pamatskolā gada griezumā


Projektā Nr. 8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 2017./2018.m.g. Andrupenes pamatskolā bija iesaistīti 9 skolēni.

Andrupenes pamatskolas izglītojamie projekta realizācijas laikā apmeklēja priekšmetu pedagogu vadītās konsultācijas, kuru laikā apguva nepieciešamās zināšanas. Mācāmo tēmu izpratne lēnām uzlabojās, arī vērtējumi kļuva augstāki. Daži skolēni pasīvi darbojās, dažreiz pat izvairījās no nodarbībām, toties bija arī pozitīvi piemēri. Lūk, kāda izglītojamā atsauksme: "Man patīk darboties konsultācijās. Pēc stundām līdz autobusam man nebija ko darīt, es gāju pie skolotājiem. Uzlaboju savas sekmes, man bija vājas atzīmes. Tagad ir mazliet labāk. Ja nākamajā gadā vēl būs projekts, arī iešu pie skolotājām".

 

Pedagogu domas apkopoja Irēna Kuļka