Projekta realizēšana Andrupenes pamatskolā

Andrupenes pamatskolā realizē projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

 

Andrupenes pamatskolas izglītojamie projekta realizācijas laikā apmeklēja priekšmetu pedagogu vadītās konsultācijas, kuru laikā apguva zināšanas mācību priekšmetos, kuros bija zemi vērtējumi. Pakāpeniski mācāmo tēmu izpratne uzlabojas, rodas lielāka interese par mācību procesu. Pozitīva aktivitātes dinamika vērojama arī konsultatīvo nodarbību laikā, izglītojamie uzdod papildjautājumus, kas liecina par aktīvāku iesaistīšanos apmācības procesā. Saņemtas pozitīvas atsauksmes no dažiem vecākiem. Projekta atbalsts veido noturīgākas mācīšanās prasmes.

 

Pavisam projektā ir iesaistīti 9 skolēni, no tiem 4 skolēni 2017./18.m.g. 1. semestrī un 2.semestrī - 9 skolēni.

 

A.Babris

Andrupenes pamatskolas direktors

07.02.2018.