Projekta realizācija Andrupenes pamatskolā 2019./20.m.g. 2 semestrī

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS nodrošina iespēju skolām turpināt individuālo konsultāciju sniegšanu, kā arī saņemt attālinātu Supervīziju konsultatīvo atbalstu, palīdz pedagogiem tikt galā ar profesionālās darbības izaicinājumiem.
 Projekts PuMPuRS tiek īstenots arī Andrupenes pamatskolā. Projekta ietvaros 7 skolēniem tika sniegtas konsultācijas dažādos mācību priekšmetos – latviešu valodā un literatūrā, dabaszinībās un ķīmijā.

 Skolēni mācījās organizēt savu laiku, lai savlaicīgi apmeklētu šīs nodarbības. Pamazām uzlabojas viņu zināšanas, rezultātā skolēni spēj veiksmīgi sekot mācību stundas gaitai. Skolēni pārbaudes darbos iegūst augstāku vērtējumu, pateicoties iegūtajām zināšanām un prasmēm individuālajās konsultācijās.

 

Projekta skolotājas