Projekta 8.3.4 aktivitātes Andrupenes pamatskolā 2020./21. m.g. 1. semestrī

 Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS nodrošina iespēju skolām turpināt individuālo konsultāciju sniegšanu, kā arī saņemt attālinātu Supervīziju konsultatīvo atbalstu, kas palīdz pedagogiem tikt galā ar profesionālās darbības izaicinājumiem.

Atsaucoties uz pumpurs.lv mājas lapā publicēto informāciju, projekta vadītāja Inese Vilāne uzsver: “Situācijā, kad projekta līdz šim sniegtais atbalsts var būt izšķirošs gan domājot par iespējām, kā nepamest mācības, gan apzinoties, ka daudziem skolēniem, paralēli jau esošajai ārkārtējai situācijai valstī, ir sarežģīta situācija ģimenē, ir jārod iespēja un skolas, skolotāji un skolēni ir jāatbalsta”

Andrupenes pamatskolā īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai jau ceturto gadu. Mūsu skolas divi pedagogi sniedz individuālas konsultācijas  mācību priekšmetos 11 skolēniem no 5. līdz 9.klasei. Tikai viens skolēns ir saņēmis šo atbalstu pilnā apjomā, pārējie uzsāka plānotās nodarbības, bet attālināto mācību dēļ neturpināja.


Andrupenes pamatskolas skolotāji