Manas izaugsmes iespējas

Latvijas Sarkanā krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļa uzsāk atbalstītā projekta "Manas izaugsmes iespējas" realizāciju.

Projektā tiek iesaistīti piecpadsmit Dagdas novada jaunieši un tas ilgs līdz 2019. gada 30. novembrim. Katrā mēnesī ir ieplānotas daudzveidīgas aktivitātes - praktisks trīs dienu treniņš jauniešiem " JĀdara!", komandu orientēšanās spēles, pētījums "LSK pirmsākumu darbība Dagdas novadā" divu mēnešu garumā, āra dzīves aktivitāte "Peintbols un komandas sporta uzdevumi vienotības sajūtai", noslēguma pasākums " Aktīvā atpūta draugu lokā".

Kopējās īstenošanai paredzētās Eiropas Sociālā fonda projekta "PuMPuRS" finansējums ir EUR 4600 , to pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".


LSK Krāslavas, Dagdas,Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļas vadītāja
Sandra Drozdova

 

09.08.2019.