“Mācīšos ar prieku, ja skolā un ārpus tās vienaudžu pulkā jutīšos kā savējais”


Latvijas Sarkanā krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļa ir guvusi atbalstu Eiropas Sociālā fonda projekta “ PuMPuRS” ietvaros, kuru plānots realizēt no š.g aprīļa līdz jūlijam.Visas ieplānotās aktivitātes tiek atmaksātas pilnībā no projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “ Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtaukšanas samazināšanai” finansējuma. To kopējās izmaksas sastāda 4600 EUR.

Projekta aktivitāšu īstenošanā tiks iesaistīti 20 jaunieši no Šķaunes, Bērziņu un Ezernieku pagastiem, kas mācās Ezernieku vidusskolā no 6. līdz 12. klasei.
Galvenās aktivitātes:
1) Interaktīvais pasākums “Netiķete - etiķete”;
2) Nodarbību cikls “emocionālā inteliģence un problēmsituāciju risināšana”;
3) Trīs dienu āra dzīves aktivitātes “Tūrisms un sports sadraudzē”;
4) Trīs dienu nodarbības „Mēs neesam ideāli, mēs esam unikāli! ”;
5) Āra dzīves aktivitāte “Starp debesīm un zemi” Krāslavas sporta atrakciju parkā;
6) Projekta aktivitāšu noslēguma pasākums Ežezera krastā “Es iemācījos būt unikāls un draudzīgs”.


Aktivitātes tiks īstenotas sadarbībā ar jauniešu biedrību “Ašo kompānija”,Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centru, Krāslavas sporta atrakciju parku, Ezernieku Saietu namu, Krāslavas novada jaunsargu instruktoru Ē.Daņiļeviču, psiholoģiem V.Daņiļeviču un M.Dubicku. Projekta noslēguma aktivitāti atbalstīs A.Streļčs.


Projekta vadītāja Sandra Drozdova