Jauniešu iniciatīvu projekta īstenošana


Jauniešu biedrība “OrhidejasS” marta mēnesī uzsāks projekta “Jūtos skolā labi-mācos ar prieku” realizāciju.

Kopējais projekta īstenošanai paredzētais Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” finansējums ir 4600 EUR.

Projektā plānots iesaistīt piecpadsmit Andzeļu bērnus un jauniešus. Projekts ilgs līdz 2019.gada jūlijam. Katrā mēnesī ir ieplānotas daudzveidīgas aktivitātes- galda spēļu turnīri, nodarbības peldbaseinā, āra dzīves aktivitātes, tikšanās ar karjeras speciālistu, sporta nodarbības  un tml. pasākumi.

Visas projekta aktivitātes tiks īstenotas sadarbībā ar Andzeļu pagasta jauniešu iniciatīvu centru.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS).

 

JB”OrhidejasS” valdes locekle A.Sevastjanova