Jauniešu iniciatīvu projekta “Es esmu aktīvs – bet tu?!” īstenošana

 

 Jauniešu biedrība “Dagne” marta mēnesī uzsāks projekta  “Es esmu aktīvs – bet tu?!” realizāciju. Kopējais projekta īstenošanai paredzētais Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” finansējums ir 4600 EUR.

Projektā plānots iesaistīt piecpadsmit Dagdas jauniešus. Projekts ilgs līdz 2019.gada jūnijam. Katrā mēnesī ir ieplānotas daudzveidīgas aktivitātes- galda spēļu turnīri, nodarbības peldbaseinā, orientēšanās, tikšanās ar karjeras speciālistu, teatrālie priekšnesumi un tml. pasākumi.

Visas projekta aktivitātes tiks īstenotas sadarbībā ar Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centru.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS).

 

JB”Dagne” valdes priekšsēdētāja S.Ilatovska