Jaunatnes iniciatīvu projekta “Es esmu aktīvs, bet tu?” īstenošana

 

Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros jauniešu biedrība “Dagne” sadarbībā ar Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centru marta mēnesī uzsāka īstenot projektu “Es esmu aktīvs, bet tu?”. Projekta ietvaros tika nopirktas daudzas mūsdienīgas galda spēles. Tās projekta dalībnieki- piecpadsmit Dagdas jaunieši - izmēģināja, organizējot galda spēļu pēcpusdienas JIC “Parka rozēs”. Jaunieši attīstīja prasmi darboties komandā, uzdrošinājās uzņemties atbildību galda spēļu turnīra organizēšanā un pilnveidoja daudzas citas dzīvei svarīgas iemaņas.

Trešajā aprīlī jaunieši apmeklēja Krāslavas peldbaseinu, kur profesionāla skolotāja Dmitrija Duškina vadībā izkopa pareizas peldēšanas prasmes, kā arī uzlaboja savu fizisko un emocionālo pašizjūtu.

Aizraujoša un jauniešiem saistoša likās tikšanās ar Valsts probācijas dienesta (VPD), Krāslavas  teritoriālās struktūrvienības vadītāju Mariju Kampāni. Projekta dalībnieki mācījās analizēt VPD redzeslokā nonākušo cilvēku, t.sk. jauniešu,  dzīves stāstus, kā arī izzināja probācijas programmu speciālista ikdienas darba specifiku.

Arī turpmāk, līdz 30.jūnijam, projekta dalībnieki tiks iesaistīti daudzveidīgajās saistošajās nodarbēs.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS).

 

JB”Dagne” valdes locekle A.Odiņeca