Dagdas vidusskolas atskaite par paveikto 2020./ 2021. m. g. 2. semestrī

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Projekta Nr. 8.3.4.0/16/l/001

 

Dagdas vidusskolas atskaite par paveikto 2020./ 2021. m. g. 2. semestrī

7.a klases skolēnu dalība projektā PuMPuRS

2. semestrī skolēni mācījās gan attālināti, gan klātienē, ievērojot drošo pašvaldību statusu. Šī projekta īstenošana notika galvenokārt attālinātā mācību procesa laikā, kad skolēni periodiski ieradās skolā, tad reāli notikušais konsultāciju skaits netika īstenots pēc ieplānotā konsultāciju skaita.

Konsultācijās pie psihologa tika sniegts psihoemocionālais atbalsts, kā arī kopīgi apzināti iespējamie pašpalīdzības paņēmieni, iespējas un resursi pozitīvās pašapziņas uzturēšanā un stiprināšanā, motivācija vairāk mācīties un darboties pašiem individuāli.

Latviešu valodā skolēni labprāt apmeklēja iespējamās individuālās konsultācijas. Pilnveidoja rakstītprasmi, valodas lietojuma prasmi  un centās uzlabot vērtējumu. Viņi apzinās, ka ar pacietību un darbu var sasniegt arī vēlamos rezultātus. Radās ticība saviem spēkiem. 

Matemātikas individuālajās konsultācijās piemērotā tempā tika izskaidrota un nostiprināta stundās apgūstamā viela. Uzlabojās attieksme pret mājasdarbiem un motivācija strādāt attālināti.

 

Klases audzinātāja Liene Vorobjova