Zinātkāres centra ZINOO no Cēsīm nodarbības Ezernieku vidusskolā

Zinātkāres centrs ZINOO šī gada 29. oktobrī viesojās Ezernieku vidusskolā. Novadītas divas nodarbības “LEGO NXT” un “Kosmiskā ola”, ko apmeklēja 82 Ezernieku vidusskolas 4.-9. klašu skolēni un 35 Andrupenes pamatskolas 5.-9.klašu skolēni. Skolas gaitenī paralēli notika darbošanās “Zinātkāres stacijās” un dienas noslēgumā visiem skolēniem skolas zālē bija iespēja piedalīties eksperimentu izrādē. Nodarbības tika vadītas Fizikas gada turpinājuma ietvaros, pateicoties ESF projekta nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” finansējumam.

 Skolēni labprāt un ar lielu interesi iesaistījās nodarbībā, kurā tika saņemts uzdevums izveidot savu robotu no LEGO detaļām. Izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, vairs nav sarežģīti radīt robotu, kas spētu darboties bez tiešas cilvēka palīdzības. Izmantojot iztēli un konstruēšanas prasmes, skolēni uzzināja, kā pašiem radīt savus robotus, kuri pildīs konkrētas funkcijas. Skolēni ar sajūsmu vēroja, kā pārvietojas viņu pašu radītie roboti. Kopā ar nodarbību vadītāju Pēteri skolēni pārrunāja, ar ko cilvēks tomēr atšķirsies no robota arī tad, ja robots spēs pildīt ļoti daudz sarežģītu uzdevumu cilvēka vietā.

 Otrā nodarbībā skolēni uzzināja, ka ceļojums Visumā sastāv no vairākiem vienlīdz svarīgiem posmiem, bet svarīgākais — veiksmīga piezemēšanās. Tika izveidotas četras komandas. Komandas uzdevums bija no dotajiem materiāliem izveidot kosmisko zondi, kas spētu veiksmīgi piezemēties, saglabājot veselu "kosmonautu" - olu. Darbam tika nopelnīts papīrs un līmlenta. To varēja iegādāties par punktiem, ko nopelnīja, atbildot uz jautājumiem. Skolēni veidoja zondes, pielietojot zināšanas, ko guvuši fizikā, dabaszinībās. Ar lielu prieku sagaidīja veiksmīgi piezemējamies “kosmonautus” - olas, kas tika palaisti lejā pa skolas zāles 3.stāva logu. Diemžēl, no 4 zondēm veiksmīgas un drošas izrādījās tikai 3.

 “Zinātkāres stacijas” atradās skolas gaitenī. Tur bija izvietoti plakāti ar zinātnieku attēliem un aprakstu par viņu izgudrojumiem, kā arī uzdevumiem skolēniem. Skolēni nopelnīja punktus, pareizi izpildot šos uzdevumus. Vēlāk tie, kas pareizi izpildīja uzdevumus, piedalījās izlozē un 3 skolēni vinnēja dāvanu kartes bezmaksas ZINOO centra apmeklējumam Cēsīs. Blakus plakātiem atradās interesanti zinātniski eksponāti.

 Pēdējā dienas nodarbība notika skolas zālē, kurā piedalījās visi skolēni, vērojot eksperimentu izrādi. Tajā skolēni pārliecinājās par jau zināmu vielu neparastām īpašībām, noskatījās veiktos eksperimentus ar ļoti aukstām gāzēm, uguni, gaisu un ūdeni.

 Zinātkāres centra nodarbībās skolēni pārliecinājās par skolā gūto zināšanu nepieciešamību dzīvē. Paldies par radīto iespēju IKSN vadītājai Marijai Mickevičai, ZINOO komandai un skolas saimniecības daļas vadītājam Dainim Vaivodam.

 

Direktora vietniece Bronislava Andžāne sadarbībā ar Ezernieku vidusskolas pedagogiem Venerandu Lutinsku, Leonoru Luni un Sandru Vērdiņu.