Tehnoloģiju gads 2019./2020. m. g. 1. semestris


Pulciņš "Programmēšanas skola"

Nodarbību laikā tiek apgūta SCRATCH programmēšanas valoda. Ir izveidotas 2 grupas: 10 skolēni no 3.a klases un 11 skolēni  no 4.b. Pateicoties tam, ka grupas nav lielas, ir iespējams nodrošināt individuālu pieeju, izsekot uzdevumu izpildei un nepieciešamības gadījumā sniegt vajadzīgo palīdzību.

Bērni ir bez priekšzināšanām, taču 2 mēnešu laikā ir novērojams progress. Lielākās grūtības radīja datora lietošanas prasmju trūkums, jo ikdienā tiek lietots telefons. Šobrīd katrs dalībnieks ir izveidojis savu profilu SCRATCH MIT Media Lab Lifelong Kindergarten Group projekta lapā. Kopā esam izveidojuši klases, kurās varam izvietot savus darbus, vērtēt citu darbus, dalīties ar idejām.

Skolēni ir apguvuši pamatprasmes programmēšanas valodas lietošanā:

–        zina, kas ir gariņš, skatuve; prot izvēlēties gatavus objektus, lejupielādēt no interneta; mainīt tērpus;

–        orientējas kodu kategorijās;

–        prot noteikt gariņa koordinātes;

–        prot izvēlēties vajadzīgos blokus;

–        prot izplānot algoritmu vienkāršām programmām.

Katrs skolēns semestra beigās izveidoja savu programmu, kurā bija jāiekļauj 2 gariņi, jānoformē skatuve un jāizdomā animācijas sižets.

 

Vadītāja: Anna Krilova