Robotikas skola Andrupenē

Robotika apvieno konstruēšanu un programmēšanu vienā mācību priekšmetā, kas sniedz daudzpusīgu attīstību bērniem. STEM no angļu valodas (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) ir eksaktās zinātnes, kas tiek pasniegtas bērnam iesaistot apmācības procesā robotikas konstruktorus, planšetdatorus un atbilstošu mācību programmu. Bērni spēlējoties mācās izprast kopsakarības tehnoloģiju pasaulē un programmējot jau kopš 5 gadu vecuma izprot lietu secību un apgūst algoritmisko domāšanu. 2019./20. māc.gads ir izsludināts Latvijā par Tehnoloģiju gadu. 26. novembrī Andrupenes skolā ieradās “Robotikas skolas bērniem ROBOHUB” pārstāvis, lai 1.- 5. klašu skolēnus iepazīstinātu ar konstruēšanas un programmēšanas pamatzināšanām. Darbošanās notika ar Lego detaļām, kuras, konstruējot pēc noteiktām shēmām, ieguva noteiktu mehānismu. Tam pievienoja sensorus, tos ieprogrammēja un ieguva kustīgu, noteiktu darbību veicošu objektu.

Skolēni bija ļoti ieinteresēti veikt piedāvāto darbiņu, viņiem patika, ka “spēlējoties” mācās konstruēšanas un programmēšanas pamatus. Turpmāk vienu reizi mēnesī ar nepacietību gaidīsim ROBOHUB pārstāvi, lai turpinātu apmācības līdz 2020.gada maijam.

Tehnoloģijas gada aktivitātes notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.2.2/16/l/001 ietvaros.