Robotikas nodarbības Ezernieku vidusskolā

2019./20. māc.gads ir izsludināts Latvijā par Tehnoloģiju gadu.

Ezernieku vidusskolā 1.-5. klašu skolēni uzsāka robotikas nodarbības. Pirmā nodarbība notika 25.11.2019., turpmāk sekos vēl 6 nodarbības. Vienu reizi mēnesī iepriekš noteiktā laikā bērni apgūs robotiku. Nodarbības ilgums 80 min. Nodarbības tiek vadītas Tehnoloģiju gada ietvaros, pateicoties ESF projekta nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” finansējumam.

Bērni strādā pārī ar vienu robotikas konstruktoru un vienu Apple planšetdatoru. Jaunākie 1.-2. klase būvē robotus izmantojot Lego Education WeDo 2.0 robotikas komplektus un lielie bērni 3.-5. klase darbā izmanto Lego Mindstorms EV3. Šie roboti tiek plaši pielietoti robotikas sacensībās visā pasaulē. Nodarbību tēmas ir unikālas un neatkārtojas.

Pēc pirmās darbošanās ar robotiem skolēni ir sapratuši, ka var iemācīties konstruēt robotus, ka tas ir interesanti un aizraujoši. Jāmācās gan vēl ļoti daudz, jāapgūst programmēšana.

 Mācoties programmēšanas pamatus mēs iepazīstinām bērnus ar blokshēmu nepārtraukto secību. Rezultātā bērni spēj strukturēt un paskaidrot sadzīvē pielietoto mehānismu darbības pamatprincipus un radīt jaunus, inovatīvus risinājumus, balstoties uz gūtajām zināšanām.

Nākamā nodarbība 9.decembrī, kad skolēni turpinās apgūt zināšanas un prasmes robotikā. Skolotājs Aivars ir ļoti zinošs, pacietīgs un labvēlīgs, tādēļ skolēni gaida nākamo tikšanos ar nepacietību.

 

Ezernieku vidusskolas direktora vietniece Bronislava Andžāne

6.12.2019.