Projekta turpinājums Andrupenes pamatskolā


Andrupenes pamatskola turpina darboties Eiropas Sociālā fonda projektā ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

 

Savās pārdomās dalās Andrupenes pamatskolas skolotājas:

Strādājot projektā, skolēniem ir iespēja saņemt individuālas konsultācijas mācību priekšmetos gadījumos, kad ir bijušas kavētas stundas slimības vai citu iemeslu dēļ. Citkārt papildus skaidrojums vai vingrināšanās ir nepieciešami apgūstamās vielas sarežģītības dēļ. Visvērtīgākais ir tas, ka skolēns var saņemt individuālu, laika ziņā neierobežotu uzmanību un skaidrojumu no skolotāja. Uztverot un saprotot apgūstamo vielu, skolēnu interese pieaug. Diemžēl dažiem skolēniem neizdodas rast gribasspēku un pielikt arī savas pūles sekmju līmeņa celšanai.

Skolotāja Irēna Kuļka

Latviešu valodas nodarbībās skolēni lasa īsus stāstiņus par noteiktām tēmām, mācās veidot jautājumus, atbild uz tiem. Skatās filmas latviešu valodā un pārrunā redzēto – mācās veidot stāstījumu. Tā kā skolēniem mazs vārdu krājums latviešu valodā, tad spēlējam spēles, lai paplašinātu vārdu krājumu. Piemēram, salikteņu veidošana, sameklē otro vārdu, homonīmu izsole, sinonīmu medības.

Skolotāja Mārīte Bondere