Pārskats par projekta gaitu 2019./20.m.g. 1.semestrī Ezernieku vidusskolā

Ezernieku vidusskola iesaistījusies projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001)”, lai atbalstītu skolēnus mācību rezultātu uzlabošanā, viņu talantu un radošuma attīstīšanā, redzesloka paplašināšanā.

STEM un vides, kā arī Multidisciplinārā jomā 2. un 7.klašu skolēniem nodrošinātas individuālas un grupu nodarbības, bet 3. klases skolēniem pedagoga palīga atbalsts matemātikā pēc mācību stundām, 1.-5. klašu skolēniem nodarbības robotikā Tehnoloģiju gada ietvaros, Fizikas gada turpinājumā - ZINOO nodarbības skolā.

1. Individuālas konsultācijas STEM un vides jomā.

7.klašu skolēni papildus nodarbībās pēc stundām paplašina redzesloku, noskatoties izzinošas videofilmas par dažādām valstīm, kontinentiem. Šīs nodarbības raisa interesi par ģeogrāfiju. Skolēni pilnveido prasmes darbā ar informācijas avotiem, karti, literatūru, internetresursiem. Iegūtā informācija par dabu, dzīvniekiem, tūrisma objektiem veicina prasmi analizēt to, secināt, domāt kritiski.

2. Pedagoga palīgs STEM un vides jomā.

3. klasē notiek nodarbības skolēniem ar vidējiem un zemiem mācību sasniegumiem, lai attīstītu viņu matemātiskās spējas. Nodarbībās bērni strādā ar loģiskās domāšanas, iztēles, algoritmisko spēju attīstošiem uzdevumiem. Sākumskolā skolēni pārsvarā ar interesi risina dažādus nestandarta uzdevumus. Lai gan klasē ir neliels skolēnu skaits, spēju līmenis ir ļoti atšķirīgs. Papildus nodarbība labi noder bērnu attīstībai, risinot dažāda veida, skolēnam atbilstoša līmeņa uzdevumus. Šīs stundas skolotāja izmanto arī papildus tēmu apguvei.

3. Individuālas konsultācijas Multidisciplinārā jomā.

Individuālas konsultācijas multidisciplinārā jomā bērniem ļoti patīk. Skolēni piesakās katrai nākamajai nodarbībai paši, jo katrā stundā darbojas tikai divi skolēni. Var manīt pat sacensības garu, vēlmi gūt atzinību. Skolēniem nodarbībās manāmi cēlās pašvērtējums, radās doma, ka centība vainagojas ar panākumiem. Parasti darbs notiek pie kādas tēmas, ko skata caur vairākiem priekšmetiem- sociālajām zinībām, dabaszinībām, matemātiku. Tiek attīstīta skolēnu valoda, radošums, loģiskā un kritiskā domāšana.

4. Fizikas gada turpinājums. ZINOO nodarbības skolā.

Zinātkāres centrs ZINOO novadījis divas nodarbības “LEGO NXT” un “Kosmiskā ola”, ko apmeklēja 82 Ezernieku vidusskolas 4.-9. klašu skolēni.

Skolēni labprāt un ar lielu interesi iesaistījās nodarbībā, kurā tika saņemts uzdevums izveidot savu robotu no LEGO detaļām. Skolēni uzzināja, ka izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, vairs nav sarežģīti radīt robotus, kuri pildīs konkrētas funkcijas kas spētu darboties bez tiešas cilvēka palīdzības.

 Otrā nodarbībā skolēni uzzināja, ka ceļojumā Visumā svarīgākais posms — veiksmīga piezemēšanās. Skolēni veidoja kosmisko zondi, kas spētu veiksmīgi piezemēties, saglabājot veselu "kosmonautu" - olu. Skolēni veidoja zondes, pielietojot zināšanas, ko guvuši fizikā, dabaszinībās.

“Zinātkāres stacijās” skolēni pildīja uzdevumus, vinnēja dāvanu kartes bezmaksas ZINOO centra apmeklējumam Cēsīs, vēroja interesantus zinātniskus eksponātus.

Pēdējā dienas nodarbība notika skolas zālē, kurā piedalījās visi skolēni, vērojot eksperimentu izrādi. Tajā skolēni pārliecinājās par jau zināmu vielu neparastām īpašībām, noskatījās veiktos eksperimentus ar ļoti aukstām gāzēm, uguni, gaisu un ūdeni.

Zinātkāres centra nodarbībās skolēni pārliecinājās par skolā gūto zināšanu nepieciešamību dzīvē.

5. Tehnoloģiju gads. Robotikas nodarbības.

Bērni strādā pārī ar vienu robotikas konstruktoru un vienu Apple planšetdatoru. Jaunākie 1.-2. klase būvē robotus izmantojot Lego Education WeDo 2.0 robotikas komplektus un lielie bērni 3.-5. klase darbā izmanto Lego Mindstorms EV3. Šie roboti tiek plaši pielietoti robotikas sacensībās visā pasaulē. Nodarbību tēmas ir unikālas un neatkārtojas.

Pēc pirmās darbošanās ar robotiem skolēni ir sapratuši, ka var iemācīties konstruēt robotus, ka tas ir interesanti un aizraujoši. Jāmācās gan vēl ļoti daudz, jāapgūst programmēšana.

Skolēni, kuriem notiek nodarbības robotikā, praktiski pielieto dabaszinību, matemātikas, fizikas un informātikas stundās apgūtās zināšanas, visvairāk patīk praktiska darbošanās. It īpaši tas aizrauj zēnus. Paplašinās skolēnu redzesloks, attīstās loģiskās spriešanas spējas.

 

Bronislava Andžāne

Ezernieku vidusskolas direktora vietniece