Asūnes sākumskolas aktivitātes projektā

 

Asūnes sākumskolā jau otro gadu pēc kārtas tiek īstenots projekts SAM 8.3.2. Mācību saturs- STEM un vides joma. Projektā piedalās 1.-6.klases skolēni .Projekta ietvaros skolēni sīkāk apgūst matemātiku, novēro procesus dabā, paši izgatavo palīgmateriālus stundai. Projekta darbības rezultātā tiek veikts individuālais darbs ar skolēniem, gan ar visu klasi- uzlabojot mācību vidi. Projekts risina Latvijas izglītības sistēmai būtiskas pārmaiņas laikā, kad notiek gan izglītības satura izmaiņas (kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrāde), gan skolu tīkla optimizācija un vienlaikus ir aktualizēts jautājums par pedagoga lomu un vietu šajā sistēmā. Katrai no šīm pārmaiņām ir būtiska loma, lai vispārējo izglītību padarītu katram izglītojamajam pieejamu.

Mācību grūtības ir iespējamas jebkuram bērnam, jebkurā mācību procesa posmā. Projekta kontekstā mācību grūtības – izglītojamajam mācību sasniegumu vērtējums uzlabojas, jo skolotājam ir iespēja vairāk sadarboties ar izglītojamo, tā kā skolā ir apvienotās klases.

 

Skolotājas Aina Skoromko un Marija Vilgerte