Ieskats vides un būvinženiera darbā aizvadītajā 2011. gadā

Projekta „Speciālistu piesaiste Dagdas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai” speciālisti, kas darbu uzsāka pagājušā gada sākumā, ir gandarīti par ražīgi aizvadīto 2011.gadu.

Kā atzīmē vides speciālists Pēteris Tukišs, 2012.gada sākumā ir iespēja atskatīties uz paveikto pagājušajā gadā. Tas reizē bija gan sarežģīts, gan arī interesants gads, jo bija jāizmēģina spēki jaunā jomā.

 

"Priecē tas, ka mūsu novada ezeri tika jūtami papildināti ar zivju krājumiem – Ežezera, Dagdas, Kairīšu un Osvas ezeros tika ielaisti zivju mazuļi, kas nākotnē papildinās mūsu makšķernieku lomus.

 

Vairāku ezeru krastos – Dagdas, Kazimirovas un Kaitras - tika ierīkotas publiskās atpūtas vietas, kurās ir iespēja nopeldēties un arī nodarboties ar aktīvu atpūtu. Jāatzīmē, ka tās ir ierīkotas uz pašvaldības zemes un tāpēc ir brīvi pieejamas visiem novada iedzīvotājiem.

 

Tika izkopti neatjaunotie izcirtumi pašvaldības mežos, un tagad to vietā aug skaistas jaunaudzes."

 

2012.gadā vides inženieris tikpat cītīgi apsolās piedalīties rīkotajās apmācībās un semināros, lai iegūtu jaunas zināšanas, un turpināt iesaistīties jau iesāktajos projektos, kas saistīti ar vidi.

 

Savukārt būvinženierim Vladislavam Visockim 2011.gads bija ļoti ražens - noslēdzās vairāki Dagdas novada pašvaldības projekti, kas papildināja zināšanas, prasmes un pieredzi. Tika rekonstruēta brīvdabas estrāde Dagdas parkā un kapliča vecajos kapos, kas ir vietējās nozīmes kultūrvēsturiskais piemineklis. Tāpat dagdānieši var priecāties par iespēju izmantot labiekārtotu pludmali Jelgavas ielā 14.

 

Savukārt Asūnes pagasta iedzīvotāji var lepoties ar uzbūvēto brīvdabas estrādi un labiekārtotu pludmali pie Kaitras ezera, bet Andrupenes saietu namā tika izbūvēta ventilācija, rekonstruēta atjaunojamo energoresursu siltumapgādes sistēma, kā arī labiekārtota Kazimirovas pludmale pagasta teritorijā. Drīzumā arī citu pagastu pārvaldnieki un iedzīvotāji varēs priecāties par īstenotajiem projektiem viņu teritorijā, jo šobrīd realizācijas stadijā atrodas aptuveni 16 projekti.

 

2012.gads būvinženierim solās būt saspringts un rezultatīvs, jo papildus darba pienākumiem būvinženieris ir apņēmies paaugstināt savu kvalifikāciju, iegūstot maģistra grādu. Sākoties 2012.gadam, būvinženieris ir devies mācību atvaļinājumā, lai rūpīgi sagatavotos ieceru īstenošanai.

 

Projekta realizācija ir uzsākusies 2010.gada 09.novembrī un ilgs līdz 2012.gada 30.jūnijam.

Visas projektā plānotās izmaksas (speciālistu darba alga, mācību semināri, datortehnikas noma) 100% apmērā tiek segtas no Eiropas Sociālā fonda.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ineta Kokare    

projekta vadītāja

04.01.2012.